Werkgroep Dorst-Oost2021-09-26T21:07:22+02:00

Mail voor vragen en suggesties naar dorstoost@platformdorst.nl

Doelstelling werkgroep Dorst-Oost

Bevorderen van leefbaarheid van Dorst Oost door middel van het inventariseren, kanaliseren en met de gemeente Oosterhout bespreken van de wensen en ideeën van de bewoners.

Verzamelde reacties tot zo ver

Wij ontvingen van Mark Brouwers, de projectleider bij de gemeente Oosterhout voor Dorst-Oost, een lijst met binnengekomen reacties. Dit zijn de reacties die zij per brief/e-mail en in de fysieke bijeenkomsten hebben ontvangen. Het overzicht van de reacties tijdens de digitale bijeenkomst staat verder op deze pagina.

Brouwers: “Wij bundelen deze reacties op basis van thema in de reactienota die we aan het schrijven zijn.”

Hier het overzicht met reacties: overzicht_reacties_16092020

Uitnodiging deelname omgevingsdialoog op 6 juli

Zoals eerder al gemeld heeft de gemeente een omgevingsdialoog (live, dus niet digitaal) aangekondigd op 6 juli in het gemeentehuis in Oosterhout.

Lees hier de huis aan huis bezorgde bewonersbrief: Fysieke bijeenkomst 6 juli

Omdat er nog Corona maatregelen van kracht zijn, dienen de bezoekers rekening te houden met het volgende:

  • Aan te melden aan de achterzijde van het stadhuis (ingang trouwerijen);
  • Niet te vroeg aanwezig te zijn, wij kunnen u niet garanderen dat u binnen kunt wachten;
  • Bij verkoudheidsklachten, benauwdheid of koorts, verzoeken wij u vriendelijk thuis te blijven en u af te melden voor de bijeenkomst. Dit kunt u doen door te bellen met 14 0162 en te vragen naar Mark Brouwers of Mike van de Waeter.   

Reactie Platform naar gemeente dd 16-06-2020

Het Platform heeft een brief gestuurd naar de gemeente Oosterhout, nadat alle reacties waren ontvangen via mail of in de brievenbus bij de Dagwinkel.

Lees hier de brief: Reactie Dorst Oost 16-06-2020

Beantwoording vragen online informatieavond 27 mei 2020 door gemeente Oosterhout

De gemeente Oosterhout heeft onderstaande mail gestuurd naar alle mensen, die zich geregistreerd hebben voor de online informatieavond op 27 mei:

Beste heer/mevrouw,

Op 27 mei 2020 hebben we een online informatieavond gehouden over de woningbouwplannen voor Dorst-Oost en de Steenovensebaan 28. De schetsontwerpen voor beide gebieden zijn uitgebreid besproken, net als de onderzoeken die we gedaan hebben of waar we nog mee bezig zijn. Tijdens de avond konden deelnemers aan deze online bijeenkomst via een chatfunctie vragen stellen. Dat heeft u allen veelvuldig gedaan en daar zijn we blij mee. Veel vragen hebben we tijdens de avond beantwoord, maar sommige niet vanwege de tijd. Wij hebben daarom alle vragen die tijdens de avond zijn ingediend ook nog schriftelijk beantwoord. U kunt deze vragen met antwoorden terugvinden in de bijgevoegde pdf’s. Deze kunt u lezen met Adobe Reader.  

Om het overzichtelijk te houden hebben we de vragen verdeeld in vier delen:

  • Deel 1:             Algemene vragen en antwoorden Dorst-Oost en Steenovensebaan
  • Deel 2:             Vragen Steenovensebaan 28
  • Deel 3:             Vragen Dorst-Oost woningen natuur voorzieningen
  • Deel 4:             Vragen Dorst-Oost Verkeer, Parkeren, Trillingen en geluid                                            

Alle input van deze avond, maar ook die we binnenkrijgen via de reactieformulieren, per mail of per telefoon, gebruiken we voor de verdere uitwerking van de plannen voor beide locaties. De input en de beoordeling van de input wordt opgenomen in een eindverslag. Dit eindverslag verwachten we na de zomervakantie gereed te hebben en zal tegelijkertijd met het ontwerp bestemmingsplan gepubliceerd worden.

Nogmaals dank voor uw belangstelling en input tijdens de online bijeenkomst. Mocht u nog vragen hebben n.a.v. de bijlagen, kunt u altijd een mail sturen of bellen met 14 0162.

Met vriendelijke groeten,

Team Buiten Projecten

Gemeente Oosterhout

Dit zijn de meegezonden bijlagen:

Deel 1 Algemene vragen en antwoorden Dorst-Oost en Steenovensebaan

Deel 2 Vragen Steenovensebaan 28_27mei2020

Deel 3 Vragen Dorst-Oost woningen natuur voorzieningen 27mei2020

Deel 4 Vragen Dorst-Oost Verkeer Parkeren Trilling en Geluid_27mei2020

Digitale informatieavond van 27 mei 2020

Op 27 mei is door de gemeente Oosterhout een digitale informatieavond gehouden over de plannen in Dorst en Steenoven. Hier is een film van gemaakt en gepubliceerd door de gemeente.Klik hier om deze film te bekijken.

Informatiepakket gemeente Oosterhout dd 6 mei 2020

Op 6 mei is door de gemeente Oosterhout een informatiepakket verzonden naar de bewoners van Dorst en Steenoven. Dit pakket bevat het volgende:

Meekijken op 6 mei is mislukt, hier kan het alsnog

In de bewonersbrief is gemeld dat het mogelijk was om live mee te kijken met de informatie aan de raad en de daaropvolgende discussie. In die brief was echter niet de juiste informatie opgenomen, waardoor live meekijken niet mogelijk was. Klik hier om de uitzending alsnog te bekijken.

Reacties op gepresenteerde plannen

De gemeente is van plan om op 27 mei 2020 om 19.30 uur een digitale omgevingsdialoog middels een webinar over het schetsontwerp Dorst-Oost en Steenovensebaan 28 te organiseren. In deze webinar krijgt u een korte presentatie over de plannen en is het mogelijk om digitaal uw vragen te stellen. U kunt (MOET) zich hiervoor aanmelden, door voor 26 mei 2020 een mail te sturen naar buitenprojecten@oosterhout.nl. Na aanmelding krijgt u op 27 mei instructies en een link waarmee u de webinar kunt bijwonen en uitleg hoe u vragen kunt stellen.

Tot medio juni is er gelegenheid voor het geven van reacties op deze plannen. De gemeente Oosterhout vraagt om uw reactie via het reactieformulier en via verschillende digitale kanalen.

Nieuwsberichten over Dorst-Oost