Buurtpreventie Algemeen2019-11-12T11:27:48+01:00

Buurtpreventie en Veiligheid

Samen werken aan de veiligheid van Dorst

Ons email-adres: info@buurtpreventie-dorst.nl

Ondanks de voortdurende inzet van politie en justitie blijft het aantal inbraken, diefstallen en vernielingen nog altijd hoog. En dat betekent grote schade aan persoonlijke eigendommen. Plus ergernis, verontrusting en soms zelfs angst. Het doel van een buurtpreventieproject is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de straat, flat of buurt waar u woont.

Uw ervaringen en die van anderen stellen de politie en de buurtbewoners in staat beter op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de buurt. Voor u betekent dat de mogelijkheid om effectieve voorzorgsmaatregelen te nemen, terwijl ook de politie er met haar dagelijks werk rekening mee kan houden.

Een buurtpreventieproject is speciaal bedoeld voor woonomgevingen waar men regelmatig te maken heeft met problemen op het gebied van de criminaliteit en waar een groot deel van de buurtbewoners bereid is er samen met de politie iets aan te doen. Bij onvoldoende deelname kan een buurtpreventieproject natuurlijk niet van de grond komen. Een buurtpreventieproject kost u niet veel moeite of geld maar het kan heel wat opleveren: een gezelliger, veiliger en rustiger buurt.

Doelstelling van de buurtpreventie Dorst

1. Het vertolken van een signalerende rol waarbij we als intermediair optreden tussen de bewoners van Dorst enerzijds en gemeente/politie anderzijds. Naast het signaleren van problemen het, in samenwerking met de gemeente en/of politie, zoeken van en werken aan oplossingen. Het gaat dus niet om ‘wachtlopen’ maar puur signaleren, adviseren en assisteren. Tenzij uitzonderlijke situaties hierom vragen uiteraard.

2. Het geven van voorlichting en middels het initiëren van ‘acties’ inspelen op relevante en/of actuele thema’s.

Buurt Whatsapp groepen in Dorst

Medio 2018 zijn in Dorst 15 buurt Whatsapp groepen actief, verdeeld over het hele dorp en de buitengebieden als Seters en Steenoven. Er zijn nog enkele witte vlekken. Het totaal aantal deelnemers bedraagt 556. De grootste groep kent 98 deelnemers.

Dit zijn de actieve groepen:

1 Lariksstraat eo
Lariksstraat, Heiningen, Cypressenstraat, Cederstraat.
2 Rijksweg
3 M.S.B.P
Mispelstraat, Sparrenlaan, Blauwsparstraat, Pijnboomstraat
4 ST Jorisveld
5 Baarschotsestraat en Tuindorp
6 Dennenlaan
7 Galubastraat
8 De groentjes eo
Groenstraat, Leverstraat, Molenschotseweg
9 Over het spoor
De Vliert, De Wildert, De Elzent, Weth. van Dijklaan, Vijftig Bunderweg
10 Gen. Maczekstraat eo
Gen. Maczekstraat, Hazelaarstraat, Galubastraat, Broekstraat
11 Steenoven
12 Seters veilig
13 Kapelerf
14 St Franciscusstraat, Marcoenstraat
15 De Boswachterij
Waterjuffer, Bosuil, Boommarter

Ben je nog geen deelnemer maar wil je wel aangesloten worden, een nieuwe groep starten of heb je andere vragen over de buurtpreventie, stuur dan een mail naar info@buurtpreventie-dorst.nl

Gebruik van de verschillende app’s

Hoe weet ik welke app ik moet gebruiken?

In Dorst zijn heel veel mensen aangesloten bij een buurt Whatsapp groep. Daar komt nu het gebruik van Waaksamen bij. En er is ook nog de Mijngemeente app. Het is niet voor iedereen duidelijk wanneer je weke app moet gebruiken. Daarom proberen we dat hier duidelijk te maken.

Waaksamen

Deze app is bedoeld om een melding aan te maken van een situatie, waarbij deze melding ALTIJD ook wordt doorgestuurd naar de politie en de gemeente. In veel gevallen zal de Waaksamen app tijdens het invoeren van de melding al voorstellen om eerst de politie te bellen, voordat de melding wordt voltooid. De melding in Waaksamen valt in een van de volgende categorieën:
• Verdacht persoon
• Verdachte groep
• Verdacht voertuig
• Iets raars in de omgeving, bijv. een hennep lucht
Als een melding is ingevoerd, kan deze heel simpel worden doorgezet naar de buurt Whatsapp. De app kent, om er vertrouwd mee te raken, ook de mogelijkheid om een test-melding aan te maken.

Whatsapp

Waar vroeger de Whatsapp werd gebruikt om elkaar te waarschuwen bij onraad, zal dit nu in veel gevallen (automatisch) gebeuren na het inbrengen van een Waaksamen melding. Meldingen die direct in Whatsapp worden ingevoerd, komen niet bij politie en gemeente terecht. Gebruik Whatsapp daarom alleen nog wanneer het ook echt de bedoeling is dat de melding alleen binnen de eigen groep blijft, bijv. als u uw sleutels bent kwijtgeraakt. Wees terughoudend bij het gebruik van de buurt Whatsapp. Te veel mensen zijn uitgestapt door veelvuldig onnodig gebruik van deze app. Zie ook onder “Hoe werkt de Buurtwhatsapp”

Mijn gemeente

Het gebruik van de app Mijngemeente is bedoeld om situaties bij de gemeente te melden als kapotte lantaarns, losliggende stoeptegels etc. Deze meldingen hoeven niet bij alle buurtbewoners terecht te komen en toch zeker niet bij de politie.

De laatste nieuwtjes

Wijkagent start actie “zet je licht aan”

Succes verdient navolging. Daarom gaat de politie opnieuw met de ANWB in zee om fietsers te wijzen op het belang van goede verlichting op hun stadsfiets, e-bike of bakfiets. Wijk- en jeugdagenten gaan de komende dagen met krijt en sjabloon in de weer en plaatsen her en der de oproep ‘Zet je licht [...]

By |6 oktober 2020|Buurtpreventie, Verkeer|