Buurtpreventie Algemeen2021-01-25T21:31:03+01:00

Buurtpreventie en Veiligheid

Samen werken aan de veiligheid van Dorst

Ons email-adres: info@buurtpreventie-dorst.nl

Ondanks de voortdurende inzet van politie en justitie blijft het aantal inbraken, diefstallen en vernielingen nog altijd hoog. En dat betekent grote schade aan persoonlijke eigendommen. Plus ergernis, verontrusting en soms zelfs angst. Het doel van een buurtpreventieproject is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de straat, flat of buurt waar u woont.

Uw ervaringen en die van anderen stellen de politie en de buurtbewoners in staat beter op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de buurt. Voor u betekent dat de mogelijkheid om effectieve voorzorgsmaatregelen te nemen, terwijl ook de politie er met haar dagelijks werk rekening mee kan houden.

Een buurtpreventieproject is speciaal bedoeld voor woonomgevingen waar men regelmatig te maken heeft met problemen op het gebied van de criminaliteit en waar een groot deel van de buurtbewoners bereid is er samen met de politie iets aan te doen. Bij onvoldoende deelname kan een buurtpreventieproject natuurlijk niet van de grond komen. Een buurtpreventieproject kost u niet veel moeite of geld maar het kan heel wat opleveren: een gezelliger, veiliger en rustiger buurt.

Doelstelling van de buurtpreventie Dorst

1. Het vertolken van een signalerende rol waarbij we als intermediair optreden tussen de bewoners van Dorst enerzijds en gemeente/politie anderzijds. Naast het signaleren van problemen het, in samenwerking met de gemeente en/of politie, zoeken van en werken aan oplossingen. Het gaat dus niet om ‘wachtlopen’ maar puur signaleren, adviseren en assisteren. Tenzij uitzonderlijke situaties hierom vragen uiteraard.

2. Het geven van voorlichting en middels het initiëren van ‘acties’ inspelen op relevante en/of actuele thema’s.

De laatste nieuwtjes

Subsidie beschikbaar voor nationale buitenspeeldag 2022: woensdag 8 juni

Organiseer een Buitenspeeldag! Aanvragen indienen vóór 13 april 2022   Buiten spelen is leuk en gezond. Daarom is er op woensdag 8 juni weer: de Buitenspeeldag! De gemeente stimuleert deelname aan de Buitenspeeldag en stelt daarom ook dit jaar weer subsidie beschikbaar.   De Nationale Buitenspeeldag is een landelijk initiatief. Tijdens de Buitenspeeldag [...]

By |22 februari 2022|Buurtpreventie, Leefbaarheid, Platform Dorst, Uncategorized|

Onze nieuwe wijkagent

Hoi allemaal,   Mijn naam is Nikky Kuis en ik ben de nieuwe wijkagent van Dorst (en Den Hout en Oosteind). Hiervoor heb ik gewerkt als wijkagent op het Zeeuwse eiland Tholen.   Ik kom zelf oorspronkelijk uit een dorp dus ik weet wat het is om in een dorp te [...]

By |16 februari 2022|Buurtpreventie, Platform Dorst, Uncategorized|

Het is weer december, meld weer vuurwerkoverlast

Ook dit jaar vieren we een Oud en Nieuw zonder vuurwerk. Voor veel Oosterhouters en Dorstenaren is dat een flinke teleurstelling. Maar in deze bijzondere periode is het nodig om vuurwerkslachtoffers en daarmee extra druk op de zorg te voorkomen. Daarom heeft de gemeente Oosterhout deze poster gepubliceerd. Het afsteken van vuurwerk zorgt [...]

By |6 december 2021|Buurtpreventie, Platform Dorst|