Wanneer neem ik contact op met de gemeente of met het Platform?

Dit is niet altijd voor iedereen duidelijk. Het Platform is een vrijwilligersorganisatie, die zich inzet om de leefbaarheid van het dorp in stand te  houden en waar mogelijk te verbeteren. Ideeën voor dit doel zijn altijd welkom en het Platform zal zich altijd opstellen als belangenbehartiger voor de inwoners.

Maar het Platform is geen verlengstuk van de gemeente. Zoals bijvoorbeeld bij zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit is duidelijk een aandachtsgebied van de gemeente. In sommige gevallen kan het Platform dingen wel onder de aandacht brengen bij de gemeente, maar kan daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Om zaken te melden bij de gemeente als losliggende tegels, defecte straatverlichting e.d. kan men gebruik maken van de  “mijngemeente” app. Heeft u een idee om iets in het dorp of de wijk te ondernemen en kunt u daarbij de ondersteuning van de gemeente gebruiken, neem dan contact op met de wijkmakelaar.