Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door deze personen:

  • Ger Nouws (voorzitter)
  • Chris Loonen
  • Jack Boomaars

In het bestuur hebben reeds enkele wijzigingen plaatsgevonden. Op de dorpsvergadering is Guus Beenhakker gekozen als bestuurslid. Hij heeft hierin de functie van penningmeester vervuld. Later is Guus toegetreden tot de gemeenteraad (voor D66) en heeft toen, conform de statuten, zijn bestuursfunctie moeten beëindigen. In zijn plaats heeft het bestuur nog geen vervanger benoemd.