Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door deze personen:

  • Rian Brokx (voorzitter a.i.)
  • Vacature (penningmeester)
  • Chris Loonen (secretaris a.i.)
  • Peter Huijbregts
  • Marcel van Sunten
  • Jack Boomaars
  • Ger Nouws

In het bestuur hebben reeds wijzigingen plaatsgevonden. Op de dorpsvergadering is Guus Beenhakker gekozen als bestuurslid. Hij heeft hierin de functie van penningmeester vervuld. Later is Guus toegetreden tot de gemeenteraad (voor D66) en heeft toen, conform de statuten, zijn bestuursfunctie moeten beëindigen. In zijn plaats heeft het bestuur nog geen vervanger benoemd.

André Op de Weegh heeft om privé redenen afscheid genomen van het bestuur. Zijn plaats is ingenomen door Ger Nouws. Dit moet, volgens de statuten, nog wel bekrachtigd worden op de eerstkomende dorpsvergadering.