Hoe weet ik welke app ik moet gebruiken?

In Dorst zijn heel veel mensen aangesloten bij een buurt Whatsapp groep. Maar er is ook de Waaksamen app, en dan ook nog de Mijngemeente app. Het is niet voor iedereen duidelijk wanneer je weke app moet gebruiken. Daarom proberen we dat hier duidelijk te maken.

Waaksamen

Deze app is bedoeld om een melding aan te maken van een situatie, waarbij deze melding ALTIJD ook wordt doorgestuurd naar de politie en de gemeente. In veel gevallen zal de Waaksamen app tijdens het invoeren van de melding al voorstellen om eerst de politie te bellen, voordat de melding wordt voltooid. De melding in Waaksamen valt in een van de volgende categorieën:

• Verdacht persoon
• Verdachte groep
• Verdacht voertuig
• Iets raars in de omgeving, bijv. een hennep lucht

Als een melding is ingevoerd, kan deze heel simpel worden doorgezet naar de buurt Whatsapp. De app kent, om er vertrouwd mee te raken, ook de mogelijkheid om een test-melding aan te maken.

Whatsapp

Waar vroeger de Whatsapp werd gebruikt om elkaar te waarschuwen bij onraad, zal dit nu in veel gevallen (automatisch) gebeuren na het inbrengen van een Waaksamen melding. Meldingen die direct in Whatsapp worden ingevoerd, komen niet bij politie en gemeente terecht. Gebruik Whatsapp daarom alleen nog wanneer het ook echt de bedoeling is dat de melding alleen binnen de eigen groep blijft, bijv. als u uw sleutels bent kwijtgeraakt. Wees terughoudend bij het gebruik van de buurt Whatsapp. Te veel mensen zijn uitgestapt door veelvuldig onnodig gebruik van deze app. Zie ook onder “Hoe werkt de Buurtwhatsapp”

MijnGemeente

Met de app MijnGemeente kunt u eenvoudig en snel meldingen doen over de openbare ruimte in de gemeente Oosterhoout. Via de app kunt u de exacte locatie doorgeven en een foto meesturen. Deze app is dus bedoeld om situaties te melden als kapotte lantaarns, losliggende stoeptegels etc. Deze meldingen hoeven niet bij alle buurtbewoners terecht te komen en toch zeker niet bij de politie.

De app kunt u gratis downloaden op uw smartphone of tablet en is beschikbaar voor Android en IOS.

Stop Heling

Deze app is primair bedoeld om te controleren of spullen, die te koop worden aangeboden, mogelijk gestolen zijn. Dit kunt u doen door het serienummer van het aan te kopen onderwerp (fiets, scooter, fotocamera etc.) te controleren of dit geregistreerd staat als gestolen. Deze registratie vindt plaats in een landelijke database, beheerd door de overheid. Door uw eigen bezittingen met deze app te registreren kunt u voorkomen dat uw spullen, na een eventuele diefstal, via sites als marktplaats of een of andere zwarte markt verkocht worden. Uiteraard werkt dit pas optimaal wanneer iedereen zijn bezittingen registreert en bij aankoop de controle uitvoert.