Verkeer2021-01-04T21:02:25+01:00

Doelstelling werkgroep

Onze doelstelling is om zaken m.b.t. verkeer in Dorst in kaart te brengen en de opmerkingen c.q. wensen van de bewoners zo goed mogelijk te vertalen richting gemeente.

Mail voor vragen en suggesties naar verkeer@platformdorst.nl

Algemeen:

De werkgroep:

De leden van deze werkgroep zijn Harrie Goos, Jan Joosen, Willem Kunenborg en Wim Beijer.

Actueel:

Zaken die op dit moment de aandacht hebben van de gemeente en van onze werkgroep zijn o.a.:

Herinrichting Blauwsparstraat en instellen eenrichtingsverkeer

Bewoners hebben middels een enquête hun mening kunnen geven en aan de hand daarvan zijn kleine wijzigingen doorgevoerd. Eind 2020 wordt begonnen met reconstructie en opnieuw inrichten van deze straat. Gelijktijdig wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd.

Ontsluiting Tuindorp

De gemeente zal in eind 2020 / begin 2021 het plan presenteren van de ontsluiting via de Broekstraat op de rijksweg. Er worden dialoogmomenten gepland met betrokkenen. Men dient wel rekening te houden met de huidige Coronaregels. Dit kan vertraging geven.

Snelfietspad

Zowel de gemeente Breda als de gemeente Gilze-Rijen zijn in een vergevorderd stadium met de ontwikkeling / uitvoering van het fietspad. De gemeente Oosterhout zal in de loop van 2021 de aansluiting op dit fietspad realiseren. Het traject wordt begin 2021 gepresenteerd

Parkeersituatie bij de school

Samen met de gemeente, de directie en de MR van de school is een nieuwe oversteek gerealiseerd en zijn er attentieborden geplaatst om de weggebruikers van de Dennenlaan er op te wijzen dat men in een schoolomgeving zit. Tevens is het schoolplein en fietsenstalling  aangepast . Vooralsnog wordt er niets aangepast m.b.t. parkeren als de  kinderen eventueel met een auto naar school gebracht worden.

Nieuws

2907, 2022

Tracé snelfietspad bijna vastgesteld

By |29 juli 2022|Leefbaarheid, Platform Dorst, Verkeer|

Presentatie plannen in de Klip afgerond De provincie Noord-Brabant is al geruime tijd bezig met het aanleggen van het snelfietspad F58 van Breda naar Tilburg. Het gedeelte door Dorst ia al jaren reden tot zorg. De reden hiervoor is dat in een eerder stadium de punten, waar deze route Dorst binnenkomt en weer [...]

503, 2022

Renovatie de Vliert gaat van start

By |5 maart 2022|Platform Dorst, Verkeer|

De gemeente heeft al enige tijd geleden aangekondigd de Vliert te gaan renoveren. Deze straat is aan het nodige onderhoud toe en door de werkzaamheden te combineren met Brabant Water is er nu een mooie gelegenheid dit aan te pakken. Voor de herinrichting is goed overleg geweest met de bewoners in de directe [...]

3011, 2021

Verslag informatieavond snelfietsroute

By |30 november 2021|Platform Dorst, Verkeer|

Op 13 oktober 2021 heeft er een digitale informatieavond plaatsgevonden. Doel van deze avond was om de omgeving en stakeholders te informeren over de huidige voortgang in het project. Tijdens deze avond zijn alle opmerkingen, wensen, ideeën en knelpunten die van toepassing zijn op het tracé en de alternatieve routes opgehaald. Daarnaast zijn [...]

306, 2021

Geen directe ontsluiting Dorst-Oost op de Rijksweg

By |3 juni 2021|Dorst-Oost, Platform Dorst, Verkeer|

Bij de presentatie van de plannen voor Dorst-Oost heeft het Platform zich vanaf het begin op het standpunt gesteld dat er een rechtstreekse ontsluiting moest komen vanuit de wijk op de Rijksweg. Dit signaal is opgepikt door de gemeente en die heeft een extern bureau een onderzoek laten doen naar deze directe ontsluiting. [...]