Verkeer2020-02-27T16:33:28+01:00

Aan deze pagina wordt nog gewerkt

Mail voor vragen en suggesties naar verkeer@platformdorst.nl

Nieuws

1812, 2019

Uitnodiging inloop/informatieavond A58

By |18 december 2019|Platform Dorst, Verkeer|

Op de A58 tussen Tilburg en Breda staan bijna dagelijks files. De verwachting is dat deze verkeerssituatie zonder structurele maatregelen blijft bestaan. Vandaar dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg en Breda een MIRT-Verkenning voor de A58 Tilburg-Breda zijn gestart. In deze fase vindt uitgebreid onderzoek [...]

310, 2019

Ontwikkelingen rond Dorst-Oost

By |3 oktober 2019|Leefbaarheid, Platform Dorst, Verkeer|

De gemeente Oosterhout voert momenteel meerdere onderzoeken uit naar de (on)mogelijkheden van Dorst Oost. Afhankelijk van de resultaten kunnen dan de plannen ontwikkeld worden, maar daarvoor is het nu nog te vroeg. Om de inwoners verder te informeren is deze bewonersbrief opgesteld: Dorst Oost In de brief is sprake van een artikel in BN [...]

1709, 2019

Symposium BuurtGestuurdWerken: over samenwerking tussen gemeente en burgers

By |17 september 2019|Buurtpreventie, Leefbaarheid, Platform Dorst, Spoor, Verkeer|

Op dinsdag 8 oktober vindt in het gemeentehuis het symposium over buurtgestuurd werken plaats. Dit symposium is voor het platform heel interessant, omdat hier de samenwerking tussen de gemeente(ambtenaren) en de wijken besproken wordt. Er is een toenemende vraag vanuit de burgerij om met de gemeente samen te werken binnen het buurtwerk en [...]

3008, 2019

Vrachtverkeer verdwijnt uit Dorst

By |30 augustus 2019|Platform Dorst, Verkeer|

Op 6 augustus hebben wij bericht ontvangen van de gemeente Oosterhout dat de gesloten verklaring voor vrachtwagens van Dorst definitief is. Door het instellen van de geslotenverklaring voor vrachtverkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, zijn vrachtwagens enkel nog welkom met een eindbestemming in Dorst. Denk hierbij aan bevoorrading van winkels, bezorging van goederen bij [...]