Verkeer2021-01-04T21:02:25+01:00

Doelstelling werkgroep

Onze doelstelling is om zaken m.b.t. verkeer in Dorst in kaart te brengen en de opmerkingen c.q. wensen van de bewoners zo goed mogelijk te vertalen richting gemeente.

Mail voor vragen en suggesties naar verkeer@platformdorst.nl

Algemeen:

De werkgroep:

De leden van deze werkgroep zijn Harrie Goos, Jan Joosen, Willem Kunenborg en Wim Beijer.

Actueel:

Zaken die op dit moment de aandacht hebben van de gemeente en van onze werkgroep zijn o.a.:

Herinrichting Blauwsparstraat en instellen eenrichtingsverkeer

Bewoners hebben middels een enquête hun mening kunnen geven en aan de hand daarvan zijn kleine wijzigingen doorgevoerd. Eind 2020 wordt begonnen met reconstructie en opnieuw inrichten van deze straat. Gelijktijdig wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd.

Ontsluiting Tuindorp

De gemeente zal in eind 2020 / begin 2021 het plan presenteren van de ontsluiting via de Broekstraat op de rijksweg. Er worden dialoogmomenten gepland met betrokkenen. Men dient wel rekening te houden met de huidige Coronaregels. Dit kan vertraging geven.

Snelfietspad

Zowel de gemeente Breda als de gemeente Gilze-Rijen zijn in een vergevorderd stadium met de ontwikkeling / uitvoering van het fietspad. De gemeente Oosterhout zal in de loop van 2021 de aansluiting op dit fietspad realiseren. Het traject wordt begin 2021 gepresenteerd

Parkeersituatie bij de school

Samen met de gemeente, de directie en de MR van de school is een nieuwe oversteek gerealiseerd en zijn er attentieborden geplaatst om de weggebruikers van de Dennenlaan er op te wijzen dat men in een schoolomgeving zit. Tevens is het schoolplein en fietsenstalling  aangepast . Vooralsnog wordt er niets aangepast m.b.t. parkeren als de  kinderen eventueel met een auto naar school gebracht worden.

Nieuws

306, 2021

Geen directe ontsluiting Dorst-Oost op de Rijksweg

By |3 juni 2021|Dorst-Oost, Platform Dorst, Verkeer|

Bij de presentatie van de plannen voor Dorst-Oost heeft het Platform zich vanaf het begin op het standpunt gesteld dat er een rechtstreekse ontsluiting moest komen vanuit de wijk op de Rijksweg. Dit signaal is opgepikt door de gemeente en die heeft een extern bureau een onderzoek laten doen naar deze directe ontsluiting. [...]

2004, 2021

Reactiemogelijkheid voorstel tracé snelfietspad Breda-Tilburg.

By |20 april 2021|Leefbaarheid, Platform Dorst, Verkeer|

De gemeente Oosterhout heeft een bewonersbrief verspreid in delen van Dorst over het voorgestelde tracé van het snelfietspad Breda-Tilburg. Dit doorkruist Dorst op een manier, waar niet iedereen blij van wordt. Daarom heeft het platform middels deze nieuwsbrief  de bewonersbrief en de link naar de website van de gemeente verder verspreid onder alle [...]

1911, 2020

Zorgen over snelfietspad Breda-Tilburg

By |19 november 2020|Platform Dorst, Verkeer|

Het snelfietspad tussen Breda en Tilburg (genaamd F58) ligt er nog niet, maar zorgt nu al voor de nodige onrust. Er is zelfs nog discussie over het te volgen tracé.  Naar ons idee zijn hier nog verbeteringen nodig en zeker ook mogelijk. Binnenkort kunnen wij de inwoners van Dorst hier nader over informeren [...]

610, 2020

Wijkagent start actie “zet je licht aan”

By |6 oktober 2020|Buurtpreventie, Verkeer|

Succes verdient navolging. Daarom gaat de politie opnieuw met de ANWB in zee om fietsers te wijzen op het belang van goede verlichting op hun stadsfiets, e-bike of bakfiets. Wijk- en jeugdagenten gaan de komende dagen met krijt en sjabloon in de weer en plaatsen her en der de oproep ‘Zet je licht [...]