Huidige situatie Masterplan Dorst 2030

Update zomer 2023

In de eerste helft van juli is een aantal ontwikkelingen samengekomen. We hadden de verkeersenquête van het platform zelf, Dorst Trilt kwam daar nog eens overheen met een enquête over mogelijke overlast van het spoor en we hadden een bewonersavond met de eerste resultaten van de verschillende onderzoeken door de ingenieursbureaus.

De bewonersavond

Op woensdag 12 juli vond in de kantine van Neerlandia de tweede bewonersavond plaats over de onderzoeken van Arcadis en Spacevalue. (Voor de volledigheid hier de verslagen van de eerste avond van Spacevalue en Arcadis).

Op deze woensdag werd de avond geopend met deze presentatie door Spacevalue. Het accent lag hierbij duidelijk op de huisvesting van de Marcoenschool. Dit is ook urgent, want met ingang van het schooljaar 2028-2029 moet er een definitieve oplossing voor het ruimteprobleem gerealiseerd zijn. Na afloop van de presentatie van Spacevalue waren de vijf gepresenteerde mogelijkheden (de laatste vijf pagina’s van de presentatie) op een groot paneel afgedrukt voor iedereen duidelijk na te kijken. Dit ging gepaard met veel discussie, waaruit blijkt dat er sprake is van een groot gevoel van betrokkenheid.

Arcadis had er, naar ons idee jammer genoeg, voor gekozen om hun voorlopige resultaten niet in de vorm van een presentatie te brengen. Verspreid over de kantine lagen hun bevindingen, in de vorm van afgedrukte afbeeldingen, op diverse tafels of waren aan de wand geplakt. Medewerkers van Arcadis liepen rond om vragen te beantwoorden of een toelichting te geven. In dit document zijn alle voorstellen nog eens na te kijken. Voor het onderzoek heeft Arcadis ook gebruik gemaakt van de website van de gemeente Oosterhout: doemee.oosterhout.nl

Enquête verkeer

Door het platform is ook een enquête uitgevoerd onder de inwoners van Dorst. Dit ging met name over hoe men de verkeersveiligheid in het dorp ervaart. Een onderzoeksbureau zal verkeersproblemen vaak objectief, op basis van harde getallen, benaderen, terwijl de ervaringen van bewoners daarmee weleens willen botsen. En meten is weten, daarom kan een enquête weleens verrassende inzichten opleveren. De enquête is door 306 mensen ingevuld.

Kijk hier voor de resultaten van deze enquête.

Enquête Dorst Trilt

Ook Dorst Trilt heeft een enquête uitgevoerd. De bedoeling was te weten te komen in hoeverre de inwoners van Dorst overlast ervaren van het spoor. Maar liefst 344 mensen hebben de vragenlijst ingevuld, een heel mooi resultaat. Dit moet Dorst Trilt, en de bewonersgroepen in andere plaatsen, helpen bij de overleggen met Prorail en het ministerie.

Kijk hier voor het resultaat van de enquete en hier voor het interview van ORTS met Dion van der Sanden.

Ontstaan van het Masterplan

Nog even nakijken hoe het Masterplan ook al weer tot stand is gekomen? Kijk hiervoor op deze pagina.