Hoe werkt de Buurtwhatsapp?

Wat is een Whatsapp-groep?

Hoe werkt het?

Een WhatsApp Buurtpreventiegroep, is een groep in de chat app WhatsApp, Signal of Telegram met één of meer beheerders.

Buurtbewoners die lid zijn van deze groep, kunnen elkaar snel op de hoogte brengen van alarmerende situaties zoals een inbraak, vernielingen of een verdacht persoon in de buurt. Buren zijn de beste vorm van veiligheid. Het is voor hen belangrijk om te weten wat er in hun buurt speelt. Op deze manier kunnen buren hun buurt veilig houden en op een laagdrempelige manier veiliger maken. Het is de bedoeling dat er alleen alarmerende berichten worden geplaatst.

Bij een alarmerende situatie belt men altijd eerst naar het alarmnummer 112 en informeert daarna de leden via de WhatsApp Buurtpreventiegroep. Bij gebruik van de Waaksamen app wordt een melding gedaan naar politie en gemeente, zie deze pagina voor de werkwijze met deze app.

De beheerder onderhoudt contact met de wijkagent en andere belangrijke partners zoals de gemeente en bijvoorbeeld woningbouwverenigingen.

Hoe gebruikt u een Whatsapp-groep

  1. Een Whatsapp-groep (groeps-chat) wordt aangemaakt door Buurtpreventie Dorst, die vervolgens iemand benoemt als de beheerder van de groep. Alleen de groepsbeheerder kan mensen toevoegen aan de Whatsapp-groep.
  2. Je hebt altijd controle over je deelname aan een groeps-chat door in een groep te blijven of de groep te verlaten wanneer je maar wenst. Onthoud dat de beheerder van de groep de enige deelnemer is die de mogelijkheid heeft om mensen toe te voegen. Mocht je dus vragen hebben over je deelname aan de groep of wens je toegevoegd te worden, dan moet je contact opnemen met de beheerder van de groep.

Spelregels Whatsapp-groepen (zonder gebruik Waaksamen)

Om een Whatsapp-groep optimaal te laten functioneren is er een aantal spelregels voor de deelnemers. Deze staan hieronder nader toegelicht:

  1. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in de straat/buurt waar de groep opgericht wordt. Maak de groep niet te groot, (afhankelijk van de lengte van de straat maximaal enkele aangrenzende straten).
  2. WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer zij direct een melding ontvangen.
  3. Gebruik de WhatsApp alleen indien het echt noodzakelijk en relevant is. Dus alleen bij verdachte zaken en noodsituaties en niet voor onderling contact/privéberichten.
  4. Laat door middel van een Whatsapp-bericht aan elkaar weten wanneer de politie gebeld is, hiermee voorkomen we dat de politiecentrale / 112 wordt platgebeld.
  5. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Laat dit aan de politie over.
  6. Probeer zo goed mogelijk signalementen van daders/verdachten te noteren, zoals geslacht, huidskleur, lengte en kleding. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken. Stuur desgewenst foto’s van de verdachten / voertuigen door.

Bij gebruik van de Waaksamen app worden de meldingen in Waaksamen  gedaan, waarbij de structuur van de melding wordt ondersteund door de app, waarna er de mogelijkheid is de ingevoerde melding door te zetten naar de buurt Whatsapp.

Alleen bij verdachte situaties

Met nadruk wijzen wij er op dat het gebruik van de Whatsapp groep beperkt moet worden tot alleen de dringende situaties. Het is landelijk bekend dat bij onnodig gebruik van de app deelnemers afhaken en dat gaat ten koste van de veiligheid in de wijk. Dit os ongewenst.

Buurt Whatsapp groepen in Dorst

In Dorst zijn 17 buurt Whatsapp groepen actief, verdeeld over het hele dorp en de buitengebieden Seters en Steenoven. Als laatste zijn de groepen Spoorstraat en Oude Tilburgsebaan opgericht. Het totaal aantal deelnemers bedraagt ongeveer 600. De grootste groep kent plm. 100 deelnemers.

Ben je nog geen deelnemer maar wil je wel aangesloten worden, een nieuwe groep starten of heb je andere vragen over de buurtpreventie, stuur dan een mail naar buurtpreventie@platformdorst.nl