Platform Dorst2020-12-14T15:29:10+01:00
Meld u HIER aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en neem deel aan het bewonerspanel om uw stem te laten horen.

Door de ontwikkelingen rondom het Corona virus waren wij helaas genoodzaakt de dorpsvergadering van 8 oktober af te gelasten. Wij zullen u op de hoogte houden middels onze nieuwsbrieven en  huis-aan-huis flyers.

 

Platform Dorst

Het Platform Dorst is op 26 september 2019 opgericht. Het is bedoeld als overlegorgaan tussen de bewoners van Dorst onderling, maar ook met de gemeente Oosterhout en andere relevante partijen. – Voor vragen en opmerkingen, mail naar info@platformdorst.nl

Missie

De missie van het bewonersplatform Dorst is om de bewoners van Dorst inclusief Seters en Steenoven een platform te bieden. Dit om een gestructureerde samenwerking met de gemeente Oosterhout en andere relevante partijen te bewerkstelligen met als doel de leefbaarheid van Dorst op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Visie

Het bewoners Platform Dorst bestaat uit werkgroepen en een bestuur. De werkgroepen bestaan uit Dorste vrijwilligers die, in samenwerking met de gemeente Oosterhout, werken aan door de dorpsbewoners geselecteerde onderwerpen die de leefbaarheid van Dorst ten goede komen. Het bestuur wordt gekozen uit en door de bewoners van Dorst en ziet toe op dit proces maar onthoudt zich van inhoudelijke inmenging.

Doel

Leefbaarheid Dorst blijven verbeteren

Onderwerpen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in Dorst op de agenda zetten van gemeente Oosterhout en andere relevante partijen, zoals bijv. ProRail of de provincie Brabant.

Actieve bewoners

Het bewoners Platform Dorst wil de bewoners activeren om zich in te zetten voor de leefbaarheid van Dorst door hen te betrekken bij de aanpak van door hen zelf aangedragen onderwerpen. Deze onderwerpen worden in, door bewoners gevormde, werkgroepen besproken en voorbereid om vervolgens met de gemeente Oosterhout te bespreken.

Samenwerking met Gemeente Oosterhout

De werkgroepen staan in goed contact met de door de gemeente Oosterhout afgevaardigde ambtenaren. Zij bespreken de relevante onderwerpen inhoudelijk met elkaar. De opvolging is een zaak van de gemeente Oosterhout. Het bestuur ziet toe op een effectief proces.

Communicatie

De werkgroepen informeren, in minimaal 2 maal per jaar te houden dorpsvergaderingen,  de inwoners van Dorst over de aanpak en status van de geselecteerde onderwerpen. Tussentijdse communicatie vindt plaats via de website www.platformdorst.nl. De werkgroepen hebben een eigen pagina op deze website en zijn daarnaast met een eigen e-mail adres te bereiken voor alle Dorstenaren. Overige communicatiekanalen zijn de Dorstlezer en bij belangrijke onderwerpen wordt er gebruik gemaakt van huis-aan-huis verspreiding van een flyer.

Nieuws

Nieuws van de gemeente over wijkgericht werken en de jaarwisseling

Onderstaande mail kregen we van de gemeente. Het wijkgericht werken begint steeds meer vorm te krijgen en we hebben er alle vertrouwen in dat dit in 2021 mooie dingen voor ons mooie dorp gaat brengen. Verder veel nuttige info over de komende jaarwisseling, kerstboomverbranding en andere zaken. En onderaan een mooi filmpje over  ....... Klik hier  voor de mail. [...]

By |18 december 2020|

Samenwerking met gemeente nu echt begonnen

Dorst, het mooiste dorp in de omgeving De samen werking met de gemeente Oosterhout is nu echt begonnen. Op donderdag 26 november was er in de Klip een bijeenkomst, eigenlijk meer een brainstorm sessie, met gemeente en platform. In een zeer prettige sfeer konden de aanwezigen vrijuit discussieren over het buurtgestuurd werken. Namens de gemeente waren aanwezig Marcel Willemsen (wijkwethouder), Carmen Mutsaers (wijkmakelaar) [...]

By |30 november 2020|

20 Miljoen voor onderzoek naar oplossingen trillingen door het spoor

In BN de Stem van 17 november verscheen DIT BERICHT . Hierin wordt gemeld dat de regering 20 miljoen uittrekt voor onderzoek naar slimme en betaalbare oplossingen om de overlast van trillingen tegen te gaan. Dit is nog geen oplossing, maar geeft wel aan dat het probleem op meerdere plekken bekend is en dat er bereidheid is om hier iets aan te gaan doen. [...]

By |19 november 2020|

Zorgen over snelfietspad Breda-Tilburg

Het snelfietspad tussen Breda en Tilburg (genaamd F58) ligt er nog niet, maar zorgt nu al voor de nodige onrust. Er is zelfs nog discussie over het te volgen tracé.  Naar ons idee zijn hier nog verbeteringen nodig en zeker ook mogelijk. Binnenkort kunnen wij de inwoners van Dorst hier nader over informeren en hun mening vragen. In DIT ARTIKEL  in BN de [...]

By |19 november 2020|

Wijkwethouder en -makelaar voor Dorst nu bekend

De gemeente Oosterhout heeft een nieuwsbrief verspreid over de verdere invulling van het buurtgestuurd werken. Marcel Willemsen is benoemd tot wijkwethouder voor Dorst en Carmen Mutsaers wordt onze wijkmakelaar. Klik hier voor de nieuwsbrief van de gemeente. Binnenkort hebben wij een afspraak met Marcel en Carmen om te kijken hoe we invulling gaan geven aan de samenwerking. De toekomstvisie voor Dorst zal hierbij een [...]

By |6 november 2020|