Platform Dorst2020-05-13T17:47:36+02:00
Direct naar discussieforum Dorst-Oost

PLATFORM DORST

Het Platform Dorst is op 26 september 2019 opgericht. Het is bedoeld als overlegorgaan tussen de bewoners van Dorst onderling, maar ook met de gemeente Oosterhout en andere relevante partijen.

MISSIE

De missie van het bewoners Platform Dorst is om de bewoners van Dorst inclusief Seters en Steenoven een platform te bieden. Dit om een gestructureerde samenwerking met de gemeente Oosterhout en andere relevante partijen te bewerkstelligen met als doel de leefbaarheid van Dorst op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Visie

Het bewoners Platform Dorst bestaat uit werkgroepen en een bestuur.

De werkgroepen bestaan uit Dorste vrijwilligers die, in samenwerking met de gemeente Oosterhout, werken aan door de dorpsbewoners geselecteerde onderwerpen die de leefbaarheid van Dorst ten goede komen. Het bestuur wordt gekozen uit en door de bewoners van Dorst en ziet toe op dit proces maar onthoudt zich van inhoudelijke inmenging.

Doel

Leefbaarheid Dorst blijven verbeteren

Onderwerpen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in Dorst op de agenda zetten van gemeente Oosterhout en andere relevante partijen, zoals bijv. ProRail of de provincie Brabant.

Actieve bewoners

Het bewoners Platform Dorst wil de bewoners activeren om zich in te zetten voor de leefbaarheid van Dorst door hen te betrekken bij de aanpak van door hen zelf aangedragen onderwerpen. Deze onderwerpen worden in, door bewoners gevormde, werkgroepen besproken en voorbereid om vervolgens met de gemeente Oosterhout te bespreken.

Samenwerking met Gemeente Oosterhout

De werkgroepen staan in goed contact met de door de gemeente Oosterhout afgevaardigde ambtenaren. Zij bespreken de relevante onderwerpen inhoudelijk met elkaar. De opvolging is een zaak van de gemeente Oosterhout. Het bestuur ziet toe op een effectief proces.

Communicatie

De werkgroepen informeren, in minimaal 2 maal per jaar te houden dorpsvergaderingen,  de inwoners van Dorst over de aanpak en status van de geselecteerde onderwerpen. Tussentijdse communicatie vindt plaats via de website www.platformDorst.nl. De werkgroepen hebben een eigen pagina op deze website en zijn daarnaast met een eigen e-mail adres te bereiken voor alle Dorstenaren. Overige communicatie kanalen zijn de Dorstlezer en bij belangrijke onderwerpen wordt er gebruik gemaakt van huis-aan-huis verspreiding van een flyer.

NIEUWS

Nieuws van werkgroep Spoor

Nieuws van Dorst Trilt van 19 mei 2020: Hallo allen, Vanuit werkgroep Dorst Trilt kunnen we jullie het volgende melden: Prorail heeft toegezegd dat een strailoverweg, dit is eenzelfde overweg als in de Baarschotsestraat ligt, gepland staat om in week 5 2021 aangelegd gaat worden in de Spoorstraat. De verwachting is dat deze [...]

By |19 mei 2020|

Persbericht gemeente Oosterhout over sporten

Een goed bericht in deze barre corona tijden. De gemeente Oosterhout heeft een persbericht verspreid over het opstarten van de buitensport accommodaties voor kinderen en het weer opstarten van de scouting.  Ook de spelregels die hierbij gelden zijn nog even duidelijk onder de aandacht gebracht. En nu maar wachten op de verdere verruiming [...]

By |1 mei 2020|

Bestuurswisseling

Er is een wijzing opgetreden in de bestuurssamenstelling. Tijdens de dorpsvergadering in september 2019 is Guus Beenhakker gekozen als bestuurslid. Echter, Guus is later ook gemeenteraadslid geworden in Oosterhout. Volgens onze statuten is deze combinatie niet toegestaan, met als gevolg dat Guus zijn bestuurszetel heeft ingeleverd. Het bestuur heeft Koen van Dijk bereid [...]

By |28 april 2020|

Bewonersbrief van gemeente Oosterhout

Bewonersbrief gemeente Oosterhout over Dorst Oost en Steenovensebaan Vandaag, 23 april 2020, is door de gemeente Oosterhout een bewonersbrief huis aan huis verspreid in Dorst en Steenoven. Hierin wordt melding gedaan van een raadsinformatieavond op 6 mei en het voornemen om de omgevingsdialoog met de bewoners van Dorst op korte termijn digitaal te [...]

By |23 april 2020|