Platform Dorst2023-03-03T22:02:12+01:00

Masterplan Dorst 2030:

Onderzoeken zijn begonnen

B&W van Oosterhout heeft het Masterplan voor Dorst 2030 voorgelegd aan de gemeenteraad en gevraagd fondsen

beschikbaar te stellen voor onderzoeken naar haalbaarheid en uitvoerbaarheid. 

De gemeenteraad heeft hier positief over beslist,

diverse onderzoeken lopen al en anderen staan op het punt van beginnen.

Alle laatste informatie (video, tekst en samenvatting) over het Masterplan vind je op deze pagina 

En over dit onderwerp hebben we deze nieuwsbrief verspreid 

Mee discussiëren over het vervolg? Dat kan op deze pagina

Platform Dorst

Het Platform Dorst is op 26 september 2019 opgericht. Het is bedoeld als overlegorgaan tussen de bewoners van Dorst onderling, maar ook met de gemeente Oosterhout en andere relevante partijen. – Voor vragen en opmerkingen, mail naar info@platformdorst.nl

Missie

De missie van het bewonersplatform Dorst is om de bewoners van Dorst inclusief Seters en Steenoven een platform te bieden. Dit om een gestructureerde samenwerking met de gemeente Oosterhout en andere relevante partijen te bewerkstelligen met als doel de leefbaarheid van Dorst op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Visie

Het bewoners Platform Dorst bestaat uit werkgroepen en een bestuur. De werkgroepen bestaan uit Dorste vrijwilligers die, in samenwerking met de gemeente Oosterhout, werken aan door de dorpsbewoners geselecteerde onderwerpen die de leefbaarheid van Dorst ten goede komen. Het bestuur wordt gekozen uit en door de bewoners van Dorst en ziet toe op dit proces maar onthoudt zich van inhoudelijke inmenging.

Doel

Leefbaarheid Dorst blijven verbeteren

Onderwerpen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in Dorst op de agenda zetten van gemeente Oosterhout en andere relevante partijen, zoals bijv. ProRail of de provincie Brabant.

Actieve bewoners

Het bewoners Platform Dorst wil de bewoners activeren om zich in te zetten voor de leefbaarheid van Dorst door hen te betrekken bij de aanpak van door hen zelf aangedragen onderwerpen. Deze onderwerpen worden in, door bewoners gevormde, werkgroepen besproken en voorbereid om vervolgens met de gemeente Oosterhout te bespreken.

Samenwerking met Gemeente Oosterhout

De werkgroepen staan in goed contact met de door de gemeente Oosterhout afgevaardigde ambtenaren. Zij bespreken de relevante onderwerpen inhoudelijk met elkaar. De opvolging is een zaak van de gemeente Oosterhout. Het bestuur ziet toe op een effectief proces.

Communicatie

De werkgroepen informeren, in minimaal 2 maal per jaar te houden dorpsvergaderingen,  de inwoners van Dorst over de aanpak en status van de geselecteerde onderwerpen. Tussentijdse communicatie vindt plaats via de website www.platformdorst.nl. De werkgroepen hebben een eigen pagina op deze website en zijn daarnaast met een eigen e-mail adres te bereiken voor alle Dorstenaren. Overige communicatiekanalen zijn de Dorstlezer en bij belangrijke onderwerpen wordt er gebruik gemaakt van huis-aan-huis verspreiding van een flyer.

Nieuws

Update jongerenplek Generaal Maczekstraat Dorst

De stand van zaken met betrekking tot de jongeren ontmoetingsplek in de Generaal Maczekstraat Deze informatie is recent verspreid door Matthias Kalwij, de wijkmakelaar: Na de bijeenkomst op 27 februari is er ook een bijeenkomst geweest met jeugd in de Klip tijdens de Cliffhanger. Deze groep, die 10 tot 12 jaar is, is heel enthousiast en blij dat er straks ook voor hun [...]

By |6 april 2023|

Aanwezigheid wijkmakelaar Matthias Kalwij in de Klip

Wijkmakelaar Matthias Kalwij is regelmatig in de Klip te vinden. Iedereen die iets te vragen of te melden heeft, een leuk initiatief voor de buurt of wat dan ook, is dan welkom. In onderstaande schema de data waarop Matthias tot de zomervakantie aanwezig zal zijn in de Klip. Per keer wordt nog gecommuniceerd  of bv een boa, wijkagent, afvalcoach of andere collega of [...]

By |6 april 2023|

Onderzoek Arcadis naar Rijksweg en verkeer gestart

Op 29 maart hebben de leden van het platform Dorst kennis gemaakt met onderzoeksbureau Arcadis welke in opdracht van de gemeente Oosterhout onderzoek gaat doen naar een onderdeel van het masterplan Dorst, te weten Verkeer. Met daarbij met name de Rijksweg N 282 en de verdere infrastructuur binnen ons dorp. Wij hebben ze samen met vertegenwoordigers van de gemeente Oosterhout meegenomen langs plaatsen [...]

By |31 maart 2023|

Gemeente introduceert nieuw platform voor hulpzoekenden

Van Help, naar Hulp: Infoplein Oosterhout wijst inwoners de weg Inwoners die hulp nodig hebben, kunnen deze hulp voortaan gemakkelijk vinden via de vernieuwde website infoplein.oosterhout.nl. Op deze website staat de hulp die de gemeente en haar partners aanbieden aan inwoners van Oosterhout. Van antwoord op vragen over wonen, zorg en ondersteuning tot vragen over werk of geldzaken. Het infoplein wijst inwoners de [...]

By |16 maart 2023|

Ontwikkelingen rondom ontmoetingsplek voor jongeren

Vorig jaar is er met jongeren uit Dorst, hun ouders en betrokken inwoners gesproken over een ontmoetingsplek voor de jeugd in Dorst. Jongeren in Dorst hebben behoefte aan een plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Zo’n plek is er momenteel niet in Dorst maar het oog is nu gevallen op een plekje aan de Gen. Mazcekstraat. Met  deze bewonersbrief zijn [...]

By |15 februari 2023|