Platform Dorst2023-03-03T22:02:12+01:00

Masterplan Dorst 2030:

Onderzoeken zijn begonnen

B&W van Oosterhout heeft het Masterplan voor Dorst 2030 voorgelegd aan de gemeenteraad en gevraagd fondsen

beschikbaar te stellen voor onderzoeken naar haalbaarheid en uitvoerbaarheid. 

De gemeenteraad heeft hier positief over beslist,

diverse onderzoeken lopen al en anderen staan op het punt van beginnen.

Alle laatste informatie (video, tekst en samenvatting) over het Masterplan vind je op deze pagina 

En over dit onderwerp hebben we deze nieuwsbrief verspreid 

Mee discussiëren over het vervolg? Dat kan op deze pagina

Platform Dorst

Het Platform Dorst is op 26 september 2019 opgericht. Het is bedoeld als overlegorgaan tussen de bewoners van Dorst onderling, maar ook met de gemeente Oosterhout en andere relevante partijen. – Voor vragen en opmerkingen, mail naar info@platformdorst.nl

Missie

De missie van het bewonersplatform Dorst is om de bewoners van Dorst inclusief Seters en Steenoven een platform te bieden. Dit om een gestructureerde samenwerking met de gemeente Oosterhout en andere relevante partijen te bewerkstelligen met als doel de leefbaarheid van Dorst op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Visie

Het bewoners Platform Dorst bestaat uit werkgroepen en een bestuur. De werkgroepen bestaan uit Dorste vrijwilligers die, in samenwerking met de gemeente Oosterhout, werken aan door de dorpsbewoners geselecteerde onderwerpen die de leefbaarheid van Dorst ten goede komen. Het bestuur wordt gekozen uit en door de bewoners van Dorst en ziet toe op dit proces maar onthoudt zich van inhoudelijke inmenging.

Doel

Leefbaarheid Dorst blijven verbeteren

Onderwerpen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in Dorst op de agenda zetten van gemeente Oosterhout en andere relevante partijen, zoals bijv. ProRail of de provincie Brabant.

Actieve bewoners

Het bewoners Platform Dorst wil de bewoners activeren om zich in te zetten voor de leefbaarheid van Dorst door hen te betrekken bij de aanpak van door hen zelf aangedragen onderwerpen. Deze onderwerpen worden in, door bewoners gevormde, werkgroepen besproken en voorbereid om vervolgens met de gemeente Oosterhout te bespreken.

Samenwerking met Gemeente Oosterhout

De werkgroepen staan in goed contact met de door de gemeente Oosterhout afgevaardigde ambtenaren. Zij bespreken de relevante onderwerpen inhoudelijk met elkaar. De opvolging is een zaak van de gemeente Oosterhout. Het bestuur ziet toe op een effectief proces.

Communicatie

De werkgroepen informeren, in minimaal 2 maal per jaar te houden dorpsvergaderingen,  de inwoners van Dorst over de aanpak en status van de geselecteerde onderwerpen. Tussentijdse communicatie vindt plaats via de website www.platformdorst.nl. De werkgroepen hebben een eigen pagina op deze website en zijn daarnaast met een eigen e-mail adres te bereiken voor alle Dorstenaren. Overige communicatiekanalen zijn de Dorstlezer en bij belangrijke onderwerpen wordt er gebruik gemaakt van huis-aan-huis verspreiding van een flyer.

Nieuws

Gemeente introduceert nieuw platform voor hulpzoekenden

Van Help, naar Hulp: Infoplein Oosterhout wijst inwoners de weg Inwoners die hulp nodig hebben, kunnen deze hulp voortaan gemakkelijk vinden via de vernieuwde website infoplein.oosterhout.nl. Op deze website staat de hulp die de gemeente en haar partners aanbieden aan inwoners van Oosterhout. Van antwoord op vragen over wonen, zorg en ondersteuning tot vragen over werk of geldzaken. Het infoplein wijst inwoners de [...]

By |16 maart 2023|

Ontwikkelingen rondom ontmoetingsplek voor jongeren

Vorig jaar is er met jongeren uit Dorst, hun ouders en betrokken inwoners gesproken over een ontmoetingsplek voor de jeugd in Dorst. Jongeren in Dorst hebben behoefte aan een plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Zo’n plek is er momenteel niet in Dorst maar het oog is nu gevallen op een plekje aan de Gen. Mazcekstraat. Met  deze bewonersbrief zijn [...]

By |15 februari 2023|

Aanvraag omgevingsvergunning uitbreiding Marcoen ingediend

Onderstaand bericht hebben wij  ontvangen van de gemeente Oosterhout: Op 26 januari jl. is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de uitbreiding van de basisschool Marcoen. De uitbreidingsplannen zijn op 12 december 2022 en 18 januari jl. tijdens de omgevingsdialoog in buurthuis De Klip gepresenteerd. Het betreft een aanvraag voor een tijdelijke vergunning voor de realisatie van drie klaslokalen. De lokalen worden geplaatst naast [...]

By |9 februari 2023|

Verslag tweede bewonersavond over 2e uitbreiding BS De Marcoen

Op 18 januari 2023 vond de tweede bewonersavond vond plaats in het kader van de omgevingsdialoog over de tijdelijke uitbreiding BS de Marcoen 2e fase. Op deze avond is meer informatie over het (participatie)proces gegeven. Ook zijn de definitieve plannen gepresenteerd waarin eventuele wijzigingen zijn verwerkt. Wethouder Guus Beenhakker en enkele raadsleden waren ook aanwezig deze avond. Zij hebben geen actieve [...]

By |6 februari 2023|

Spacevalue is gestart met de uitvoering van het Masterplan Dorst

Aan de slag! Spacevalue is gestart met de uitvoering van het Masterplan Dorst. Na een intensief participatieproces samen met inwoners van Dorst, het dorpsplatform en de gemeente is de Visie Dorst in 2021 tot stand gekomen. De Visie Dorst is een goede basis; niet het eindpunt, maar het begin. Door de gemeente is besloten de visie verder te onderzoeken op haalbaarheid en uitvoerbaarheid [...]

By |31 januari 2023|