Platform Dorst2019-11-13T12:42:34+01:00

PLATFORM DORST

Het Platform Dorst is op 26 september 2019 opgericht. Het is bedoeld als overlegorgaan tussen de bewoners van Dorst onderling, maar ook met de gemeente Oosterhout en andere relevante partijen.

MISSIE

De missie van het bewoners Platform Dorst is om de bewoners van Dorst inclusief Seters en Steenhoven een platform te bieden. Dit om een gestructureerde samenwerking met de gemeente Oosterhout en andere relevante partijen te bewerkstelligen met als doel de leefbaarheid van Dorst op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Visie

Het bewoners Platform Dorst bestaat uit werkgroepen en een bestuur.

De werkgroepen bestaan uit Dorste vrijwilligers die, in samenwerking met de gemeente Oosterhout, werken aan door de dorpsbewoners geselecteerde onderwerpen die de leefbaarheid van Dorst ten goede komen. Het bestuur wordt gekozen uit en door de bewoners van Dorst en ziet toe op dit proces maar onthoudt zich van inhoudelijke inmenging.

Doel

Leefbaarheid Dorst blijven verbeteren

Onderwerpen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in Dorst op de agenda zetten van gemeente Oosterhout en andere relevante partijen, zoals bijv. ProRail of de provincie Brabant.

Actieve bewoners

Het bewoners Platform Dorst wil de bewoners activeren om zich in te zetten voor de leefbaarheid van Dorst door hen te betrekken bij de aanpak van door hen zelf aangedragen onderwerpen. Deze onderwerpen worden in, door bewoners gevormde, werkgroepen besproken en voorbereid om vervolgens met de gemeente Oosterhout te bespreken.

Samenwerking met Gemeente Oosterhout

De werkgroepen staan in goed contact met de door de gemeente Oosterhout afgevaardigde ambtenaren. Zij bespreken de relevante onderwerpen inhoudelijk met elkaar. De opvolging is een zaak van de gemeente Oosterhout. Het bestuur ziet toe op een effectief proces.

Communicatie

De werkgroepen informeren, in minimaal 2 maal per jaar te houden dorpsvergaderingen,  de inwoners van Dorst over de aanpak en status van de geselecteerde onderwerpen. Tussentijdse communicatie vindt plaats via de website www.platformDorst.nl. De werkgroepen hebben een eigen pagina op deze website en zijn daarnaast met een eigen e-mail adres te bereiken voor alle Dorstenaren. Overige communicatie kanalen zijn de Dorstlezer en bij belangrijke onderwerpen wordt er gebruik gemaakt van huis-aan-huis verspreiding van een flyer.

NIEUWS

Artikelen in BN de Stem over de oprichting

Dit artikel verscheen op 10 september in BN de Stem. Het is een interview met twee mensen van de initiatiefgroep, Rian Brokx en Chris Loonen. Klik hier voor het artikel: Het artikel in BN de Stem Eerder verschenen berichten op 11 januari  en op  15 augustus

By |11 september 2019|

Huis-aan-huis verspreiding flyer oprichtingsvergadering

Met deze flyer, huis-aan-huis verspreid in Dorst, is de oprichtingsvergadering van het Dorpsplatform bekend gemaakt. Alle inwoners van Dorst, Seters en Steenoven zijn op deze avond uitgenodigd. Klik hier voor de flyer:  Flyer-oprichtingsvergadering

By |11 september 2019|

Waarschuwing voor gebruik Nextdoor app

Recent werden we als buurtpreventie Dorst geattendeerd op een brief van buurtapp ‘Nextdoor’. In deze brief werd de naam van een van onze mede dorpsbewoner misbruikt om mensen over te halen om lid te worden van Nextdoor. Nextdoor heeft de naam gebruikt zonder toestemming en zonder medeweten van betrokkene. Wij als buurtpreventie Dorst hebben meteen [...]

By |2 september 2019|

Informatieavond Prorail op 18 september in de Klip

Op 18 september wordt door Prorail een informatieavond georganiseerd in de Klip. De avond gaat over het spoor in Dorst, misschien ook de brabantroute, en is voor alle inwoners en/of belangstellenden toegankelijk. Waarschijnlijk zijn er ook genodigden uit Rijen en Oisterwijk aanwezig, daar heeft men dezelfde problemen. Laat er vele belangstellenden uit Dorst [...]

By |31 augustus 2019|

Vrachtverkeer verdwijnt uit Dorst

Op 6 augustus hebben wij bericht ontvangen van de gemeente Oosterhout dat de gesloten verklaring voor vrachtwagens van Dorst definitief is. Door het instellen van de geslotenverklaring voor vrachtverkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, zijn vrachtwagens enkel nog welkom met een eindbestemming in Dorst. Denk hierbij aan bevoorrading van winkels, bezorging van goederen bij [...]

By |30 augustus 2019|

Spooroverleg op 29 augustus in Dorst, met meerdere belangengroepen

29-8-2019 was de eerste avond dat vertegenwoordigers van 31 belangengroepen uit Nederland bijeen waren om te proberen tot een gezamenlijk initiatief te komen richting wetgeving betreffend alle spooroverlast. Dit is een uniek intiatief, nog niet eerder vertoond. Deze avond vond plaats in ons mooie Dorst. Er waren deelnemers uit Gelderland, Brabant en Overijssel [...]

By |30 augustus 2019|

Melding Burgernet betreffende inbraakpreventie

vrijdag 21 juni 2019 Inbrekers gaan niet met vakantie Het is weer vakantietijd. Maar let op, want inbrekers gaan niet met vakantie. Als u lekker weg bent, is het voor hen juist een toptijd. Neem dus uw voorzorgsmaatregelen. De politiewebsite www.politie.nl helpt u hierbij. En natuurlijk vraagt u ook uw buren om een [...]

By |27 augustus 2019|

Bewonersbrief betreffende Neerlandia ’31

Deze bewonersbrief is door de gemeente Oosterhout verspreid. Bedoeld voor de bewoners in de directe omgeving, maar ook interessant voor de overige inwoners van Dorst. Klik hier voor de brief :  bewonersbrief Neerlandia Dorst

By |27 augustus 2019|