Platform Dorst2020-11-26T19:55:22+01:00
Direct naar inschrijfformulier nieuwsbrieven en bewonerspanel

Door de ontwikkelingen rondom het Corona virus waren wij helaas genoodzaakt de dorpsvergadering van 8 oktober af te gelasten.
Meld u aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Platform Dorst

Het Platform Dorst is op 26 september 2019 opgericht. Het is bedoeld als overlegorgaan tussen de bewoners van Dorst onderling, maar ook met de gemeente Oosterhout en andere relevante partijen. – Voor vragen en opmerkingen, mail naar info@platformdorst.nl

Missie

De missie van het bewonersplatform Dorst is om de bewoners van Dorst inclusief Seters en Steenoven een platform te bieden. Dit om een gestructureerde samenwerking met de gemeente Oosterhout en andere relevante partijen te bewerkstelligen met als doel de leefbaarheid van Dorst op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Visie

Het bewoners Platform Dorst bestaat uit werkgroepen en een bestuur. De werkgroepen bestaan uit Dorste vrijwilligers die, in samenwerking met de gemeente Oosterhout, werken aan door de dorpsbewoners geselecteerde onderwerpen die de leefbaarheid van Dorst ten goede komen. Het bestuur wordt gekozen uit en door de bewoners van Dorst en ziet toe op dit proces maar onthoudt zich van inhoudelijke inmenging.

Doel

Leefbaarheid Dorst blijven verbeteren

Onderwerpen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in Dorst op de agenda zetten van gemeente Oosterhout en andere relevante partijen, zoals bijv. ProRail of de provincie Brabant.

Actieve bewoners

Het bewoners Platform Dorst wil de bewoners activeren om zich in te zetten voor de leefbaarheid van Dorst door hen te betrekken bij de aanpak van door hen zelf aangedragen onderwerpen. Deze onderwerpen worden in, door bewoners gevormde, werkgroepen besproken en voorbereid om vervolgens met de gemeente Oosterhout te bespreken.

Samenwerking met Gemeente Oosterhout

De werkgroepen staan in goed contact met de door de gemeente Oosterhout afgevaardigde ambtenaren. Zij bespreken de relevante onderwerpen inhoudelijk met elkaar. De opvolging is een zaak van de gemeente Oosterhout. Het bestuur ziet toe op een effectief proces.

Communicatie

De werkgroepen informeren, in minimaal 2 maal per jaar te houden dorpsvergaderingen,  de inwoners van Dorst over de aanpak en status van de geselecteerde onderwerpen. Tussentijdse communicatie vindt plaats via de website www.platformdorst.nl. De werkgroepen hebben een eigen pagina op deze website en zijn daarnaast met een eigen e-mail adres te bereiken voor alle Dorstenaren. Overige communicatiekanalen zijn de Dorstlezer en bij belangrijke onderwerpen wordt er gebruik gemaakt van huis-aan-huis verspreiding van een flyer.

Nieuws

Notitie Reikwijdte en Detailniveau A58 Tilburg-Breda ter inzage vanaf 8 oktober

Vanaf 8 oktober tot en met 4 november ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de A58 Tilburg-Breda ter inzage en kan daarop worden gereageerd. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft welke alternatieven onderzocht zullen gaan worden voor dit deel van de A58 en op welke wijze de beoordeling van de alternatieven gaat plaatsvinden. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vormt [...]

By |9 oktober 2020|

Wijkagent start actie “zet je licht aan”

Succes verdient navolging. Daarom gaat de politie opnieuw met de ANWB in zee om fietsers te wijzen op het belang van goede verlichting op hun stadsfiets, e-bike of bakfiets. Wijk- en jeugdagenten gaan de komende dagen met krijt en sjabloon in de weer en plaatsen her en der de oproep ‘Zet je licht aan!’. De campagne Fietsverlichting van de verkeersorganisatie was vorig jaar [...]

By |6 oktober 2020|

Spreekuur wijkagent oktober gaat niet door

Weer een Corona gevalletje. Het spreekuur van de wijkagent en de BOA, gepland voor 8 oktober op het dorpsplein, gaat deze maand niet door. Dit naar aanleiding van de aangescherpte Corona maatregelen.

By |6 oktober 2020|

Humanitas start Corona gespreksgroep in West Brabant

Recentelijk hebben we deze mail ontvangen van Humanitas. Dit willen wij de inwoners van Dorst niet onthouden. Humanitas start gespreksgroep in West Brabant In enkele weken tijd verloren we ons vertrouwde leven, ons ritme, onze gewoontes. Thuis blijven, geen of weinig bezoek en minder sociale contacten heeft een grote impact op ons dagelijks leven. Corona verandert onze manier van leven als ook van sterven, zowel voor degene [...]

By |2 oktober 2020|

Gemeente Oosterhout gaat nu echt wijkgericht werken

De gemeente Oosterhout heeft al lang geleden aangekondigd om wijkgericht te willen gaan werken. Over dit onderwerp is al veel gezegd en geschreven. Lange tijd leek het alsof dit onderwerp van de agenda was verdwenen. Ook is het voor de verschillende partijen niet eenduidig wat hieronder moet worden verstaan.  Zelfs de "denktank buurtgestuurd werken" heeft er de brui aan gegeven, omdat er geen [...]

By |25 september 2020|