Gemeenteraad stelt Masterplan vast

Beste inwoners van Dorst,

De kogel is door de kerk, de gemeenteraad heeft afgelopen week het Masterplan eindelijk vastgesteld. Er waren nog wel 4 moties en 1 amendement voor nodig om dit te realiseren.  De inzet van ons allen is dus niet voor niets geweest. Ja, het heeft te lang geduurd en ja, het was hard knokken om dit te bereiken. Het opbouwen van relaties met de verschillende politieke partijen en het groot aantal inwoners dat destijds tijdens de debat vergadering naar het gemeentehuis ging heeft daaraan absoluut bijgedragen.

Dat het Masterplan nu vastgesteld is, betekent dat alle plannen vanaf nu getoetst zouden moeten gaan worden aan het Masterplan. Voor de gemeente Oosterhout en het Platform betekent dit dat we naar een nieuwe fase gaan, plannen maken en met de inwoners van Dorst in gesprek. Er komt een onafhankelijke procesbegeleider om ervoor te zorgen dat de gemeente en de inwoners van Dorst samen aan de slag gaan met de toekomst van Dorst.

Zo heeft de gemeenteraad erop aangedrongen dat er binnen 6 maanden een uitvoeringsagenda (een planning voor de komende jaren) moet komen. Het Platform onderstreept dat bij de uitvoering intensief contact dient te zijn met alle betrokkenen, inwoners, verenigingen, bedrijven etc., zodat er meegedacht kan gaan worden in plaats van medegedeeld.

Er is nu een heel belangrijke stap gezet, maar nu begint het eigenlijk pas echt. We zullen vanaf nu regelmatig een oproep doen aan de inwoners van Dorst om mee te denken en hopen dan ook opnieuw op jullie steun en inzet.

Platform Dorpsbelangen Dorst

Wilt u terugkijken naar het debat in de gemeenteraad: https://oosterhout.notubiz.nl/vergadering/1253764 (het agendapunt over het Masterplan begint bij 1:17:03). Hier zijn ook de motie en de stemmingen te bekijken.