De gemeente heeft al enige tijd geleden aangekondigd de Vliert te gaan renoveren. Deze straat is aan het nodige onderhoud toe en door de werkzaamheden te combineren met Brabant Water is er nu een mooie gelegenheid dit aan te pakken. Voor de herinrichting is goed overleg geweest met de bewoners in de directe omgeving en wij zien dit project als een mooi voorbeeld van samenwerking tussen gemeenteambtenaren en bewoners.

Zoals in de bewonersbrieven te lezen is zal begonnen worden met het kappen van de bomen op dinsdag 8 maart.  Later dit jaar zal de herinrichting plaatsvinden. Tegen die tijd zal iedereen hier tijdig over worden geïnformeerd.

Bewonersbrief over bomenkap: klik hier

Bewonersbrief over het voorlopig ontwerp van de herinrichting: klik hier