In de vergadering in juni heeft de gemeenteraad het Masterplan voor Dorst 2030 behandeld. Na een chaotische discussie en een paar staaltjes acteerkunst heeft de raad uiteindelijk besloten om 200.000 euro beschikbaar te stellen voor verdere uitwerking van de visie, d.w.z. haalbaarheidsonderzoek en uitvoeringsagenda.

Het platform streeft er naar om deze onderzoeken in het voorjaar van 2023 afgerond te hebben. De bedoeling is dat het plan dan opnieuw aan de gemeenteraad  kan worden voorgelegd.

Over deze raadsvergadering is eerder deze nieuwsbrief verspreid.