Gemeente introduceert buurtgestuurd werken

Zoals in een van de nieuwsberichten te lezen is, introduceert de gemeente Oosterhout het buurtgestuurd werken. Dit is een mooi voornemen, maar het vergt de nodige inspanning aan beide zijden, dus zowel bij de ambtenaren als de inwoners van Dorst, om hier een succes van te maken. Wij, als platform, denken hier klaar voor te zijn, want dit was een van de wensen die wij bij het gemeentebestuur hebben neergelegd. Echter is dit voor de ambtenaren op het gemeentehuis wel een grote wijziging, omdat dit een heel andere werkwijze inhoudt dan men al jaren gewend is. Dit betekent dus een gewenningsproces, waarbij zeker niet alles in één keer goed zal gaan. Dit is geen probleem, we hebben ook geen van allen leren lezen in één dag. Maar het moet kunnen lukken om hier samen iets moois van te maken.

Door een nauwere samenwerking en het idee om een nieuwe werkgroep in het leven te roepen, met als onderwerp Dorst-Oost, hebben wij vastgesteld dat we wel wat extra hulp kunnen gebruiken. Wij vragen dan ook inwoners, die zich aangetrokken voelen om mee te werken aan het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid in ons dorp of die specifiek mee willen praten over de ontwikkelingen in Dorst-Oost, zich aan te melden bij het platform. Dit kan door een mail te sturen naar contact@platformdorst.nl of contact te zoeken met een van de bestuursleden.