Net vóór Kerstmis ontvingen wij een mededeling vanuit het gemeentebestuur dat men de communicatie en samenwerking met de bewoners anders wil gaan organiseren. De nu voorgestelde werkwijze komt nauw overeen met de wensen, zoals die eerder door het platform bij het gemeentebestuur zijn neergelegd. Wij zijn daarom zeer verheugd met dit voorstel, maar realiseren ons terdege dat er een groot verschil kan zijn tussen voornemen en werkelijkheid. Wij zullen de komende periode stevig inzetten op het realiseren van een goed overlegklimaat tussen de contactpersonen bij de gemeente en de inwoners van Dorst (middels het platform).

Dit is de inhoud van het ontvangen mailbericht, met de kop “Wijkwethouder en wijkmakelaars ingezet om wijkgericht te werken“:

Schouder aan schouder werken aan kansen

De gemeente Oosterhout wil samen met inwoners werken aan hun eigen wijk, door schouder aan schouder op te trekken met (groepen) bewoners en wijkpartners. Hiermee kunnen we samen kansen verzilveren en uitdagingen het hoofd bieden. Het college van burgemeester en wethouders wil in 2020 hierin grote stappen maken en stelt de gemeenteraad voor te gaan werken met wijkwethouders en wijkmakelaars en vraag hiervoor aanvullend budget. Naast het starten van gesprekken met de inwoners over de uitwerking per wijk, gaat de gemeente ervaring opdoen met twee pilots in Dorst en Oosterheide-Oost. Na vaststelling van de raad voor de werkwijze en aanvullend budget gaat de gemeente Oosterhout op zoek naar wijkmakelaars.

Wijkgericht werken is een manier om het kapitaal en de kansen in de verschillende wijken naar boven te halen en zelfs verzilveren. Iedere wethouder en de burgemeester (vijf personen dus) krijgen een eigen wijk, waarvoor zij wijkwethouder zullen zijn. Ze zullen op bestuurlijk niveau de kansen of uitdagingen op de agenda zetten. Daarnaast stelt de gemeente Oosterhout drie wijkmakelaars aan. De wijkmakelaar is nieuw in onze gemeente. Deze medewerker is een verbinder, iemand die vraag en aanbod bij elkaar brengt. Die de wijk met een helicopterview benadert en door een integrale aanpak de wijk laat samenwerken.

Samen

Het uiteindelijke doel is samen werken aan een fijne leefomgeving, waarbij de inwoners, wijkpartners én de gemeente Oosterhout worden uitgedaagd het beste uit de wijk te halen. Samen krijgen we meer voor elkaar.

Pilots

Naast de nieuwe werkwijze en het integraal benaderen van de wijken, wil de gemeente Oosterhout ook graag extra ervaringen op doen door twee pilots op te starten. Allereerst in Dorst, waar een nieuw platform is gestart. Door nu gelijk op de nieuwe manier samen te werken, doen we extra ervaringen. De tweede pilot is Oosterheide-Oost (Schrijversbuurt, Natuurkundigenbuurt en Bloemenbuurt), een deel van een wijk waar momenteel extra aandacht naar uitgaat. Door de samenwerking tussen wijkpartners en bewoners via het wijkgericht werken vorm te geven, krijgt de buurt extra aandacht én kunnen de geleerde lessen in andere buurten worden toegepast.