Vanaf 1 januari is Daphne van de Beuken de nieuwe wijkagent voor Dorst. De beide handhavers, Ismet Savma en Hans Kortz, zijn gebleven. Vorig jaar is de wijkagent begonnen met een maandelijks spreekuur, toen altijd op de laatste donderdagmiddag van de maand. Dit spreekuur wordt ook in 2020 maandelijks gehouden, alleen niet altijd op de laatste donderdag. Het spreekuur is altijd van 15.00 tot 17.00 uur. De verschillende werkgroepen van het platform zullen ook regelmatig aanwezig zijn om contact te houden met de bewoners van ons mooie Dorst. Vragen of opmerkingen voor wijkagent, handhaving of platform? Schroom niet om te komen en het te bespreken.

Het spreekuur wordt gehouden op de volgende data: 23 januari, 20 februari, 19 maart, 16 april, 14 mei, 18 juni, 16 juli, 13 augustus, 10 september, 8 oktober,  5 november en  3 december.