Beste inwoners van Dorst,

Het perspectief dat het Masterplan 2030 Dorst biedt lijkt ons grotendeels ontnomen te worden. Uit de documenten, waarover de gemeenteraad op 23 januari gaat debatteren, blijkt dat:

  • De barrière werking van de rijksweg blijft;
  • Het geprezen spiegelei concept voor de ontwikkeling van Dorst niet uitgevoerd gaat worden;
  • Het historische dorpshart niet terugkomt;
  • De wegen in Dorst meer verkeer aankunnen en krijgen;
  • Dorst niet autoluw gemaakt wordt.

Veel blijft bij het oude, de 2-0 achterstand gaat naar 3-0 en het pleisterplakken wordt voortgezet.

Wilt u meer lezen over deze documenten klik dan op: https://oosterhout.notubiz.nl/vergadering/1155731

Het Platform stuurt de aangehechte brief naar de gemeenteraad. Verder hebben we alle fracties gevraagd voor een gesprek. Meer kunnen we momenteel niet doen.

U, als inwoner van Dorst kan iets doen. We willen u vragen om deze vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen om de gemeenteraad en het college de betrokkenheid van de inwoners van Dorst duidelijk te maken.

Om een beeld te krijgen hoeveel inwoners aanwezig zullen zijn bij deze debat vergadering (23 januari 19:00), willen we u verzoeken om de vraag in onderstaande link te beantwoorden.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpRV_0WfPTUThIcpo0K42m3iUHoF48fdfmGW3kErd-iL5yyg/viewform?usp=sf_link