Beste dorpsgenoten,

Het is heel erg lastig geweest voor ons als buurtpreventie Dorst de afgelopen periode om met u in fysiek contact te komen. We weten dat we de ‘beheerdersgroep’ weer eens aan tafel moeten krijgen om naar hen te luisteren wat er leeft en waar wij acties op moeten of kunnen nemen.

Met elkaar in gesprek komen en blijven is in deze tijd lastig, maar wel enorm belangrijk.

Ons bereiken berichten dat u graag een overzicht wenst van waar wat en hoe te melden.

Met dit artikel hopen we u van dienst te zijn.

In het geheel kunnen we een 3-tal partijen rekenen tot de ‘veiligheidsketen’ als het gaat om uw en onze gezamenlijke veiligheid.

Politie – Gemeente – Buurtpreventie Dorst.

Alle drie met hun eigen specifieke plek in de keten en in de maatschappij. Wij proberen u met dit overzicht richting te geven wanneer wat, waar en hoe te melden.

Politie:

  • 112 Bij acuut gevaar, verdachte situaties, spoedeisende hulp, misdrijf etc.
  • 0900-8844 Voor meldingen met minder spoed, aangiftes
  • 0800-7000 Meld Misdaad Anoniem, landelijke meldlijn om anoniem zaken te melden
  • Wijkagent Via 0900-8844 of via politie.nl/mijn-buurt postcode invullen en op  wijkagent klikken
  • App politie Whatsapp, bereikbaar tussen 07.00 en 22.00uur 06-12207006

Gemeente:

  • Boa’s Handhaving gemeente Oosterhout. Voor overlast, zwerfafval, parkeren etc. Te bereiken via telefoon: 14 0162 (vraag naar de boa), of gebruik de ‘mijn gemeente app’.
  • Overlast jeugd Eerder genoemde partners, maar zeker ook per mail: cojor@oosterhout.nl 
  • Lees hier wat het cojor is en lees hier wat tips over het omgaan met overlast gevende jongeren

Buurtpreventie Dorst:

  • Wijken Via uw eigen whatsappgroep. Verspreid over Dorst, Steenoven en Seters zijn er gelukkig voldoende groepen die elkaar kunnen ondersteunen in het veiliger maken van uw omgeving/buurt
  • Mail adres info@buurtpreventie-dorst.nl Hierop kunt u met ons in contact komen. Voor vragen om u en ons dorp verder te helpen om veiligheid te verbeteren.

Het begint met melden.

Meldingen geven inzichten in wat er speelt, ook al heeft u af en toe het gevoel dat het lijkt alsof er weinig (re)actie uit voort komt. Zonder meldingen krijgen we geen inzichten in situaties die we niet wensen. Zonder deze meldingen kunnen we geen zaken opstarten of aanpakken. Wij allemaal zijn zelf verantwoordelijk voor onze wijk. Schroom niet en maak samen met ons een veiligere omgeving.

Dank u wel!

Buurtpreventie Dorst.