Op 13 oktober 2021 heeft er een digitale informatieavond plaatsgevonden. Doel van deze avond was om de omgeving en stakeholders te informeren over de huidige voortgang in het project.
Tijdens deze avond zijn alle opmerkingen, wensen, ideeën en knelpunten die van toepassing zijn op het tracé en de alternatieve routes opgehaald. Daarnaast zijn wij ingegaan op de procedure die gevolgd worden om tot een keuze te komen. Tijdens deze avond bleken bewoners behoefte te hebben aan een éénopéén gesprek, deze zijn ingepland en hebben plaatsgevonden.

Lees hier  het verslag van het ingenieursbureau.