Het heeft even geduurd, maar nu is het dan zover. Het ontwerp bestemmingsplan voor Dorst-Oost is door B&W van Oosterhout vrijgegeven. Dit betekent dat het tot 4 november mogelijk is hierop zienswijzen in te dienen.  Deze bewonersbrief bevat alle gewenste informatie. De link in deze brief brengt je niet naar het goede adres, maar als je op deze link klikt kom je er wel. Kies dan voor Documenten.

Uiteraard betreurt het platform ten zeerste dat in dit plan geen directe ontsluiting op de Rijksweg is opgenomen. Een brief hierover aan de gemeenteraad heeft tot op heden niks opgeleverd. Wij proberen dit alsnog op de agenda van de gemeenteraad te krijgen omdat heel Dorst van mening is dat het zonder deze ontsluiting een ongewenst plan is. Wordt vervolgd.

Het staat iedereen vrij op eigen naam een zienswijze in te dienen.