Brief aan gemeenteraad betreffende ontsluiting Dorst-Oost niet behandeld

Het platform heeft er bij de gemeente Oosterhout op aangedrongen om, conform de mening van zeer veel Dorstenaren, een directe ontsluiting te maken vanuit de nieuwe wijk Dorst-Oost op de Rijksweg. Velen zien een probleem in de toename van het verkeer door de Oude Tilburgsebaan en Cypressenstraat, nog even los van het bouwverkeer dat hier ook gebruik van moet maken. De gemeente Oosterhout heeft een extern bureau ingeschakeld om hier naar te kijken en dat heeft  DIT RAPPORT  opgeleverd. Als vervolg hierop heeft het college besloten om deze ontsluiting NIET te realiseren. De motivatie hiervoor was dat de verwachte hoeveelheid verkeer te gering is voor de nodige investering. Lees HIER  de brief van B&W aan de gemeenteraad waarin het besluit wordt medegedeeld.

Platform Dorst is het oneens met deze beslissing en heeft zich daarom tot de gemeenteraad gewend. Op 22 juni heeft het platform DEZE BRIEF aan de  raad gestuurd gestuurd, in de verwachting dat deze ook in de raad behandeld zou worden. Zeer recentelijk is ons ter ore gekomen dat de griffie deze echter alleen ter kennisgeving aan de raad heeft doorgestuurd. Tot op heden heeft er nog geen enkele vervolgactie plaatsgevonden.

Het platform gaat nu een vervolgactie uitvoeren.