De gemeente Oosterhout heeft al lang geleden aangekondigd om wijkgericht te willen gaan werken. Over dit onderwerp is al veel gezegd en geschreven. Lange tijd leek het alsof dit onderwerp van de agenda was verdwenen. Ook is het voor de verschillende partijen niet eenduidig wat hieronder moet worden verstaan.  Zelfs de “denktank buurtgestuurd werken” heeft er de brui aan gegeven, omdat er geen enkel voorstel of belangrijk punt is overgenomen in de nota aan de raad.

In de raadsvergadering van 22 september is de nota van het college besproken in de gemeenteraad en, weliswaar geamendeerd, aangenomen.  In BN de Stem is op 23 september het artikel Oosterhout krijgt wijkwerker  gepubliceerd over de raadsvergadering.

Door de gemeente is deze folder verspreid, waarin de ontwikkeling formeel wordt aangekondigd en waarin de wijkmakelaars zich voorstellen. Omdat Dorst als proeflocatie is aangewezen, zullen wij hier op korte termijn onze ervaringen mee opdoen. Wij zullen de bewoners van Dorst op de hoogte houden van de vorderingen.