De stand van zaken met betrekking tot de jongeren ontmoetingsplek in de Generaal Maczekstraat

Deze informatie is recent verspreid door Matthias Kalwij, de wijkmakelaar:

Na de bijeenkomst op 27 februari is er ook een bijeenkomst geweest met jeugd in de Klip tijdens de Cliffhanger. Deze groep, die 10 tot 12 jaar is, is heel enthousiast en blij dat er straks ook voor hun een plek is waar zij fijn mogen samenkomen. Met toezicht, boa’s en politie is het contact, net als met onze afdeling afval om de plek schoon en veilig te houden. Met jongerenwerk en MOOVE is contact om de plek een fijne start met positieve ontmoeting te geven.

Inmiddels is er ook een bijeenkomst geweest met de werkgroep jeugd en willen we zodra het er allemaal staat de plek feestelijk openen met zowel jullie als direct aanwonenden, de partners en jongeren zelf. Hier zal ik jullie ruim van te voren nog verder over informeren. Als u mee wilt denken of helpen in de organisatie hoor ik het graag.  

De verwachte datum dat alles er staat is nu ongeveer, daarbij zijn we afhankelijk van de leverancier, 2de helft juni 2023. In december/ begin januari zullen we met elkaar de ervaringen evalueren en daarna bezien of we alles weg moeten halen of laten staan.

Naast deze ontmoetingsplek zijn we met de Klip, jongerenwerk, afdeling JONG en MOOVE in gesprek om naast deze plek ook voor én met de 12+ jeugd nog iets extra’s te realiseren in en om de Klip.

Als er tussendoor vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag.