Vanaf 8 oktober tot en met 4 november ligt de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD) voor de A58 Tilburg-Breda ter inzage en kan daarop
worden gereageerd.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft welke
alternatieven onderzocht zullen gaan worden voor dit deel van de A58 en
op welke wijze de beoordeling van de alternatieven gaat plaatsvinden. De
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vormt daarmee de basis voor het
op te stellen milieueffectrapport (MER).

Gedurende de periode dat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter
inzage ligt, worden online informatiebijeenkomsten georganiseerd.
Tijdens die bijeenkomsten worden de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
(NRD) en de wijze waarop zienswijzen kunnen worden ingediend,
toegelicht.  De online bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 27 en
woensdag 28 oktober 2020.  Meer informatie hierover (aanmelden,
tijdstip) is vanaf 8 oktober te vinden op: www.a58tilburgbreda.nl .

Bekijk hier   de interactieve kennisgeving