De maquette van Dorst staat nu in de Klip

Op deze foto van Lt. Bosch uit 1939 (met verkeerde aanduidingen van alle windstreken) is goed te zien hoe groot (of beter gezegd: klein) Dorst in die tijd was. Vergelijk dit met het huidige Dorst (zie foto’s onder) en het is goed te zien dat er een enorme groei geweest is. En hieraan is nog geen einde gekomen.

En op deze foto, gemaakt van de maquette in de Klip, is niet alleen goed te zien dat ons durpke veel groter is geworden, maar ook dat het volledig ingeklemd zit tussen spoor en Rijksweg.  Dit heeft dan weer tot gevolg dat allerlei voorzieningen ver uit elkaar komen te liggen. Zoals Bijv. Crataegus ver in het westen en de huisarts aan de (nu nog) oostrand.

De maquette in de Klip: hoe werkt dit?

In de Klip staat nu de maquette. Dit is Dorst, zoals het er nu uitziet (foto links).

Het gaat erom dat iedereen de komende tijd verder kan meedenken over de plannen. Met deze maquette is inzichtelijk te maken wat de (ruimtelijke) opgaven zijn voor de toekomst van Dorst. Er is een indicatief toekomstprogramma voor onder meer wonen, onderwijs, sport, zorg, commerciële voorzieningen verbeeld, die een plek moeten krijgen in Dorst.

Op een separaat bord (foto rechts) staan de ruimtelijke vragen in de vorm van puzzelstukjes.
De verschillende puzzelstukken op schaal komen voort uit berekeningen die gemaakt zijn over het huidige voorzieningenniveau en de bekende toekomst. Hiermee willen we laten zien dat Dorst ook de komende jaren verandert en wat de ruimtelijke component hiervan is. De verschillende puzzelstukken zijn gemaakt om een gevoel van schaal en maat mee te geven.

Kijk naar de maquette, probeer de puzzelstukjes in te vullen en vorm je eigen idee over de toekomst. Maar vergeet vooral niet je mening op de speciaal daarvoor bestemde kaartjes te noteren en in de oranje ideeënbus te stoppen. Samen gaan we voor de toekomst van Dorst.

Wil je nog iets kwijt? Laat je mening achter!!

Dit kan op verschillende manieren:

– stuur een mail rechtstreeks naar SpaceValue

– stop een briefje in de ideeënbus in de Klip

– maak gebruik van ons discussieforum

Het forum is openbaar, iedereen kan hier zijn mening geven, iedereen kan dit lezen en hierop reageren.

Vermeld dan svp wel even je naam, wel zo handig, maar anoniem reageren kan ook.