Op 6 juli zal er alsnog een fysieke omgevingsdialoog georganiseerd worden. Door de Corona pandemie kon een eerdere avond in de Klip geen doorgang vinden en is in plaats daarvan de presentatie digitaal gedaan op 6 mei. Op 27 mei is een (eveneens digitale) informatieavond geweest, naar hierbij bleek (weer) dat dit toch een gemankeerde vorm van bewonersparticipatie is. Daarom heeft de gemeente besloten, mede op aandringen van platform en gemeenteraad,   om toch nog een fysieke omgevingsdialoog te organiseren. Omdat er nog volop Corona maatregelen van kracht zijn kan dit niet in Dorst gebeuren, maar moet dit op het gemeentehuis. Er zullen meerdere sessies gehouden worden, met steeds een maximum aan het aantal bezoekers. Nadere info volgt via het weekblad Oosterhout, BN de Stem en een bewonersbrief.

Nagekomen bericht: op 24 juni is deze bewonersbrief huis aan huis verspreid:  Fysieke bijeenkomst 6 juli