Op deze pagina staan alle relevante verslagen en notulen van het platform en de verschillende werkgroepen

Platform

Werkgroep Buurtpreventie

Notulen vergadering 8 september:  Verslag buurtpreventie Dorst 8 september 2020

Notulen vergadering 14 januari: Verslag buurtpreventie Dorst 14 januari 2020

Werkgroep Leefbaarheid

Werkgroep Dorst-Oost

Werkgroep Verkeer

Verslag werkgroep sept-okt ’20: verslag 07-09 en 05-10-2020

Verslag werkgroep 09-03-2020: Verslag werkgroep Verkeer dd 09-03-2020