Op deze pagina staan alle relevante verslagen en notulen van het platform en de verschillende werkgroepen

Werkgroep Buurtpreventie

Notulen vergadering 14 januari: Verslag buurtpreventie Dorst 14 januari 2020

Werkgroep Leefbaarheid

Werkgroep Dorst-Oost

Werkgroep Verkeer

Verslag werkgroep 09-03-2020: Verslag werkgroep Verkeer dd 09-03-2020