Het snelfietspad tussen Breda en Tilburg (genaamd F58) ligt er nog niet, maar zorgt nu al voor de nodige onrust. Er is zelfs nog discussie over het te volgen tracé.  Naar ons idee zijn hier nog verbeteringen nodig en zeker ook mogelijk. Binnenkort kunnen wij de inwoners van Dorst hier nader over informeren en hun mening vragen.

In DIT ARTIKEL  in BN de Stem van 17 november wordt aandacht geschonken aan de zorgen, zoals die nu al bestaan.