Elk jaar wordt in oktober de week van de veiligheid gehouden. Tijdens deze week wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om criminaliteit te voorkomen en ieder meer alert en weerbaar te maken.

Door de wijkagent, handhaving en buurtpreventie wordt hier dit jaar in Dorst aandacht aan besteed op woensdag 12 oktober.

Het programma voor deze dag wordt later bekendgemaakt, maar zal gedeeltelijk ook stil gehouden worden om mensen met hun eigen fouten of onachtzaamheden te kunnen confronteren.

Het programma zal op deze plaats bekend gemaakt worden.