Op 6 augustus hebben wij bericht ontvangen van de gemeente Oosterhout dat de gesloten verklaring voor vrachtwagens van Dorst definitief is. Door het instellen van de geslotenverklaring voor vrachtverkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, zijn vrachtwagens enkel nog welkom met een eindbestemming in Dorst. Denk hierbij aan bevoorrading van winkels, bezorging van goederen bij particulieren, vuilophaaldienst etc.  Dan is het dus afgelopen met het omrijden voor files (sluipverkeer) of gebruik van het bos en ons dorp door rijscholen.

Binnen niet al te lange tijd wordt begonnen met het plaatsen van de borden. Hiermee wordt de geslotenverklaring in werking gesteld.

Om verkeersonveilige situaties te voorkomen zullen vooraankondigingen geplaatst worden op de provinciale weg (N282). Omdat de gemeente geen bebording mag plaatsen op provinciale wegen vindt op dit moment nog afstemming plaats met de provincie Noord-Brabant.