Op 18 januari 2023 vond de tweede bewonersavond vond plaats in het kader van de omgevingsdialoog over de tijdelijke uitbreiding BS de Marcoen 2e fase.

Op deze avond is meer informatie over het (participatie)proces gegeven. Ook zijn de definitieve plannen gepresenteerd waarin eventuele wijzigingen zijn verwerkt. Wethouder Guus Beenhakker en enkele raadsleden waren ook aanwezig deze avond. Zij hebben geen actieve rol, maar vinden het belangrijk om bij deze avond aanwezig te zijn en in gesprek te gaan met omwonenden.

Klik hier voor het volledige verslag over deze avond