Op de A58 tussen Tilburg en Breda staan bijna dagelijks files. De verwachting is dat deze verkeerssituatie zonder structurele maatregelen blijft bestaan. Vandaar dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg en Breda een MIRT-Verkenning voor de A58 Tilburg-Breda zijn gestart. In deze fase vindt uitgebreid onderzoek plaats naar de verkeersknelpunten en de mogelijke oplossingen. En er wordt toegewerkt naar één voorkeursoplossing. Tijdens twee informatieavonden in januari worden geïnteresseerden bijgepraat en uitgenodigd mee te denken

Deze informatieavonden zijn 13 en 14 januari 2020

Op deze dagen geïnteresseerden geïnformeerd over het project en uitgenodigd ideeën voor mogelijke oplossingen aan te dragen. Deze informatieavonden vinden van 18.00 tot 21.00 uur plaats in het Van Der Valk Hotel Gilze-Tilburg (Klein Zwitserland 8, Gilze). Bewoners en weggebruikers in de regio zijn hiervoor uitgenodigd.