Zoals eerder aangekondigd houdt Delta Onderwijs, in samenwerking met de gemeente Oosterhout, op woensdag 18 januari a.s. een tweede informatieavond voor de omwonenden van basisschool Marcoen. De bewonersbrief is alleen verspreid in de omgeving van de school omdat op deze informatieavond de definitieve plannen gepresenteerd worden voor de uitbreiding van de tijdelijke lokalen van KBS Marcoen.

Er komt deze avond nog meer aan de orde. Zo zal er een uiteenzetting gegeven worden over het participatieproces met betrekking tot de definitieve vorming van de MFA (MultiFunctionele Accommodatie) en wordt er meer informatie gegeven over het gehele (participatie)proces met betrekking tot het Masterplan Dorst.