Beste mensen,

Vandaag, zondag 15 December, is de eerste dag dat de Traxx met aangepaste snelheid over de Brabantroute gaat rijden. Ik ben zeer benieuwd naar jullie ervaringen hierover. Maandagmiddag komt Omroep Brabant bij me langs om een eerste reactie. Ik vraag jullie dan ook om, indien mogelijk, morgenvroeg reacties naar me te mailen zodat ik een beeld krijg van wat de eerste ervaringen zijn.

Dinsdagmiddag is er de Projectgroep vergadering met NS, Prorail, Ministerie en gemeenten. Ik zal deze ervaringen dan ook met hun delen, ook hoor ik dan de eerste reacties uit Oisterwijk en Rijen.

Afgelopen donderdag was er ‘s middags de JFF vergadering in Utrecht. Dit wordt een soort denktank over hoe het gehele spoorverkeer er in de toekomst moet gaan uitzien. Er wordt gepraat over zowel de langere als de korte toekomst. De korte toekomst dan vooral om direct de overlast te verminderen, de langere om het spoorverkeer duurzaam te maken. Ik zie hierin vooruitgang en zal eraan blijven deelnemen. Vertegenwoordigers van het goederenverkeer hebben me uitgenodigd om eens een dag met hun mee te gaan om een goede indruk te krijgen hoe het goederenvervoer er in Nederland uitziet. Ik heb deze uitnodiging aangenomen.

Afgelopen donderdag avond was er de tweede belangengroepenvergadering, deze was in ‘s Hertogenbosch. Er waren iets minder groepen aanwezig (26) maar wel meer verspreid over Nederland. Ook hier zit vooruitgang in, maar wel iets moeizamer. Er is afgesproken dat we wel weer aan een vervolg gaan werken, dit zal dan door RONA georganiseerd gaan worden. De uitkomst van deze tweede vergadering wordt dan uitgewerkt en hopelijk komen we dan tot een Nationale Groep. Dit is het uiteindelijke doel.

Dion

Dorst Trilt