Op dinsdag 8 oktober vindt in het gemeentehuis het symposium over buurtgestuurd werken plaats. Dit symposium is voor het platform heel interessant, omdat hier de samenwerking tussen de gemeente(ambtenaren) en de wijken besproken wordt. Er is een toenemende vraag vanuit de burgerij om met de gemeente samen te werken binnen het buurtwerk en de dorpen, maar deze werkwijze is in het stadhuis nog niet helemaal ingevoerd. Voor het slagen van het platform is dit wel van belang en dit idee wordt ook van harte ondersteund door de burgemeester. De inwoners veranderen, de manier van werken verandert en buurten en dorpen verschillen veel. Per buurt/dorp zijn er eigen wensen en eigen kansen. Wij willen graag zien dat inwoners sámen met de gemeente deze kansen benutten. Daarom is het van belang dat wij in gesprek gaan met de wijk- en dorpspartners en de gemeentelijke organisatie om naar nieuwe samenwerkingsvormen te ontwikkelen. Om die reden is het belangrijk dat dit symposium door voldoende mensen wordt bezocht, waarmee duidelijk gemaakt wordt dat dit idee leeft binnen brede lagen van de bevolking. En toch zeker in ons mooie Dorst.

Klik hier voor de folder over dit symposium: Flyer Buurtgestuurd Werken