Op 29 maart hebben de leden van het platform Dorst kennis gemaakt met onderzoeksbureau Arcadis welke in opdracht van de gemeente Oosterhout onderzoek gaat doen naar een onderdeel van het masterplan Dorst, te weten Verkeer. Met daarbij met name de Rijksweg N 282 en de verdere infrastructuur binnen ons dorp.

Wij hebben ze samen met vertegenwoordigers van de gemeente Oosterhout meegenomen langs plaatsen die door u worden gezien als knelpunten in het dorp. De Rijksweg, Spoorstraat, spoorwegovergang Spoorstraat, Ketenbaan, Bavelstraat en nog veel meer zijn benoemd en bekeken zodat deze buiten het cijfermatige deel ook het gevoelsdeel van de Dorstenaar mee hebben gekregen.

Weer een belangrijke stap in het proces om met het Masterplan Dorst in de hand tot een uitvoeringsagenda te komen welke in de loop van dit jaar aan de raad voorgelegd kan gaan worden.

We zullen u op de hoogte houden van toekomstige ontwikkelingen.

Meer weten over het Masterplan Dorst en de volgende stappen ? Volg onze socials en bezoek onze website.