Vanuit Prorail is het verzoek gekomen om klachten/opmerkingen direct naar www.prorail.nl/contact te sturen. Deze klachten worden dan
direct genoteerd en er zal dan ook binnen de gestelde termijn op gereageerd worden.
Ik moet wel zeggen dat er door de vele reakties die jullie gestuurd hebben er meteen aktie ondernomen is richting de (foutieve) media. Wij konden niet weten dat het bericht niet geheel juist was. De media heeft dit prima gecorrigeerd.

Prorail heeft dit alles zeer serieus genomen hebben ze me laten weten.

Groeten,
Dion
Dorst Trilt