Donderdag 22 juli was het dan eindelijk zover. De eerste dorpsvergadering van het Platform, alleen wel met een iets andere opzet. Deze avond was geheel gewijd aan de presentatie van Space Value, met daarin drie opties voor de verdere toekomst van Dorst. De keuze wordt voorgesteld tussen consolidatie (houden wat er is en niet echt groeien), groei (we worden wel wat groter, maar ook weer niet te groot) en groei+ (we maken ruimte om te groeien, dus meer mensen maar ook meer voorzieningen en een ander tracé voor de Rijksweg). Uiteindelijk is het de bedoeling dat een van deze scenario’s de meerderheid van Dorst achter zich krijgt, al moeten alle details nog wel verder worden uitgewerkt. Eind dit jaar willen we weten welke richting Dorst in wil.

Deze avond ging helaas niet alles goed. Op het laatste moment kregen we een explosie van aanmeldingen, waardoor de groep in tweeën gesplitst moest worden. Ook was er geen versterking van het geluid. Dit zou nooit nodig geweest zijn, maar door het plaatsen van grote ventilatoren (corona maatregel) werd een natuurlijke stem moeilijk hoorbaar in de hele zaal. Hier zal bij de volgende sessie rekening mee gehouden worden. Ook het zicht op de gepresenteerde sheets was door de gedwongen ruime opstelling in de zaal voor verbetering vatbaar. Ook dit is een punt van aandacht voor de volgende sessie.

De presentatie nog eens nazien?  Klik hier voor de volledige presentatie van deze avond en  hier voor de notulen.

In de volgende fases zullen wij het voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk maken om te reageren. Er zijn suggesties gedaan om op donderdagen, tegelijk met de wijkagent op het plein te gaan staan, een ideeënbus in de Klip neer te zetten, op andere dagen een marktkraampje op te plein te zetten en als we even nadenken vinden we vast nog wel andere mogelijkheden. We gaan er alles aan doen om iedereen tijdig te informeren over de geboden mogelijkheden.

Nu alvast reageren? Stuur een mail naar leefbaarheid@platformdorst.nl