Nadere uitleg betreffend berichtgeving BN de Stem, door Dion van der Sanden

Donderdagavond vond de oprichting plaats van het dorpsplatform inclusief de bijbehorende werkgroepen. Een verslaggever van BN de Stem was hierbij aanwezig. Ik heb met hem gesproken over het bericht van jl dinsdag betreffend de toename en de verhoogde lengte van het goederenvervoer. Deze berichtgeving blijkt (dit volgens Prorail, met wie ik net een lang telefonisch gesprek heb gehad) niet op waarheid te berusten. Hoeveel goederentreinen er per week rijden staat nl niet vast, het is maar net hoeveel aanbod er is. Dus structureel 20 treinen meer is niet correct. Wel is het zo dat de treinen vanaf 2020 langer mogen zijn (740 mtr), dit wil dus niet zeggen dat ze (allen) daadwerkelijk langer zijn. De persvoorlichter Rene Vegter was dan ook woedend dat hij verkeerd geciteerd werd en zal BN deStem hierover aanspreken. Ik heb gisterenavond bij de presentatie van werkgroep spoor ook al uitleg gegeven over het misverstand. In het gesprek met Prorail heb ik zeer duidelijk gemaakt dat er vele woedende reacties waren over het bericht, ook bij mij. Prorail erkent dit en zegt dat ze nog voorzichter om zullen gaan met berichtgeving over het spoorprobleem.

Wat betekent dit nu voor ons?

Hierbij citeer ik Prorail, dit is dus niet mijn mening.

De Traxx gaat naar 115 km/uur (was in Dorst 140 km/uur). Er wordt onderzoek naar gedaan om van de overweg in de Spoorstraat een strail overweg te maken. Er zal onderzocht worden of het mogelijk is om “kussentjes” onder de raildempers te plaatsen en schuim te spuiten tussen het grind. Wanneer dit daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden is nog niet bekend.

De goederentreinen kunnen langer worden, dit kan betekenen dat er minder goederentreinen gaan rijden (nogmaals, ik citeer. Dit is niet wat ik verwacht). Het kan betekenen dat er op andere tijdstippen met goederentreinen gereden gaan worden omdat langere treinen niet altijd in de “ normale” dienstregeling passen. Deze langere treinen kunnen nl niet stoppen om andere treinen voorbij te laten gaan, hier is bij de stations (nog?) niet genoeg ruimte voor.

Ik heb de vraag gesteld of het klopt dat er sinds enkele maanden weer kolentreinen over de Brabantroute gaan. Het antwoord is dat dit altijd mogelijk is. Meestal gaat het over de Betuweroute maar als dit niet past in het schema komt gewoon de Brabantroute in beeld. Dit geldt trouwens voor het gehele goederentreinverkeer.

Het is zeer goed dat we met velen een reactie hebben gestuurd naar Prorail. Weer hebben we duidelijk gemaakt dat we de overlast en een toename hiervan niet gaan accepteren. Ik dank dan ook iedereen die een reactie heft gestuurd, prima gedaan. Ik dank ook Walther Hoosemans dat hij direct vragen aan het college heeft gesteld. Hierdoor wordt de politiek scherp gehouden en de onrust onder de omwonenden zichtbaar gemaakt. Gisteravond heb ik burgemeester Mark Buijs gesproken en hij had alle waardering voor onze inzet en dat we dit toch al bereikt hebben.

As donderdag staat er de Joint Fact Finding vergadering gepland in Utrecht, ik ben hiervoor uitgenodigd. Dinsdag 8 oktober is de projectgroep vergadering in Tilburg, ook hier zal ik bij zijn. Dinsdag 22 Oktober is er de informatie avond georganiseerd door Prorail in Oisterwijk. Dit is openbaar en iedere belangstellende (dus ook uit Dorst) is hierbij welkom. Woensdag 6 oktober zal deze plaatsvinden in Rijen.

As dinsdag avond staat het geluidsscherm bij de Boswachterij en de hogere kosten hiervan gepland in de raadsvergadering. Bij mijn weten wordt deze altijd uitgezonden via ORTS tv.

Ik hoop jullie hiermee voorlopig weer voldoende geïnformeerd te hebben.

Dion van der Sanden

Namens werkgroep Spoor

Dorst Trilt