Open brief aan de minister van I en W, de Tweede kamer en de Commissie Infrastructuur en Waterstaat

Door meerdere actiegroepen en andere stakeholders betreffende het spoor is een open brief geschreven en op woensdag 4 maart aangeboden aan de bovengenoemde personen en instanties. Klik hier voor de brief: Gezamenlijke Openbrief AO spoor 4-3-2020

Deze aanvulling werd nog gedaan door Dion:

Vandaag zijn we in de 2de kamer geweest. We hebben een gesprek gehad met minister Cora van Nieuwenhuizen. Uiteraard geen enkele toezegging, maar ze vond het wel heel goed dat we, als gezamenlijke belangengroepen, een brief hadden opgesteld gezamenlijk met het goederenvervoer. Op het eerste gezicht tegenstrijdige belangen maar wel een duidelijke toekomstvisie van allen. Voorts viel het me op dat ze goed op de hoogte was van alles wat er speelt betreffend trillingen, maar ook de ongerustheid van omwonenden door het vele treinverkeer en dan vooral het goederenverkeer. Ik denk dat we een flinke stap in de goede richting hebben gezet, ook al moeten we in vele jaren denken. Maandag staat er een overleg gepland in Gorsele van de belangengroepen, hier zijn niet alle groepen bij aanwezig maar worden wel geïnformeerd over de voortgang. Degenen die er vandaag bij waren zullen hier wel allen aanwezig zijn. Volgende week donderdag is de JFF, de brief zal dan besproken gaan worden.

Gisteren was de vergadering van de Projectgroep. Eind maart wordt er beslist of er doorgegaan gaat worden met de snelheidsverlaging van de Traxx. De geplande strailoverweg in de Spoorstraat is niet zeker geworden. Mocht de snelheidsverlaging blijvend worden, dan beweert Prorail dat de trillingen al zoveel minder zijn geworden dat er misschien geen aanpassing nodig is. Dit wordt dus nog een hele discussie, we gaan gewoon door en geven niet op.