Meld je hier aan voor de nieuwsbrieven van Platform Dorst. Wanneer de gemeente bewonersbrieven verstuurt die voor Dorst van belang zijn, worden die mogelijk  door het platform nog verder verspreid.

Beslis mee over de toekomst van ons dorp. Geef aan dat wij je mogen benaderen als we meningen moeten verzamelen. Dit is belangrijk voor onze gesprekken met de gemeente Oosterhout.

Abonneer op nieuwsbrief
Mee beslissen over de toekomst van Dorst? Meehelpen om van Dorst het mooiste dorp uit de omgeving te maken?

Mogen wij jou vragen stellen als er zaken zijn waarover wij de mening van de dorpsbewoners willen weten? *

* betekent: verplicht veld


Hier een overzicht van de nieuws- en bewonersbrieven:

Oktober 2020

Nieuwsbrief Platform Dorst oktober 2020: Flyer oktober 2020

Bewonersbrief van de gemeente Oosterhout over het vernieuwde schoolplein bij de Marcoen. De bedoeling is dat dit na schooltijd voor alle kinderen wordt opengesteld. Hier staat de brief: spelen_dennelaan_dorst.SK-1

Juli 2020

In deze periode zijn verschillende brieven verspreid over de reconstructie van de Blauwsparstraat en her verkeerscirculatieplan. Deze zijn terug te vinden op de pagina van de werkgroep Verkeer.

April 2020

In deze bewonersbrief  meldt de gemeente dat  de gemeenteraad op 6 mei geïnformeerd gaat worden over Dorst-Oost. Het betreft hier dan het (eerste?) schetsontwerp. De presentatie aan de raad is door iedereen te volgen. Na de presentatie breekt een periode aan waarin commentaar op de plannen gegeven kan worden. Het is nog niet duidelijk hoe dit vorm gegeven moet worden, maar wij zullen iedereen daar tijdig over informeren. Houd in ieder geval de pagina van de werkgroep Dorst-Oost in de gaten.

Hier staat de brief: Bewonersbrief Raadsinformatieavond Dorst Oost

December 2019

Rijkswaterstaat organiseert informatieavonden voor alle bewoners in de omgeving van de A58. Het gaat om een verkenning van de mogelijkheden bij het aanpakken van de filedruk op deze weg: Uitnodiging informatieavond A58

Oktober 2019

Veel inwoners willen graag meer informatie hebben over de ontwikkeling rond Dorst-Oost. Met deze bewonersbrief geeft de gemeente een overzicht van de huidige stand van zaken: Dorst Oost

Augustus 2019

Overlast voor de omgeving door de verbouwing bij Neerlandia: bewonersbrief Neerlandia Dorst