Meld je hier aan voor de nieuwsbrieven van Platform Dorst. Wanneer de gemeente bewonersbrieven verstuurt die voor Dorst van belang zijn, worden die mogelijk  door het platform nog verder verspreid.

Beslis mee over de toekomst van ons dorp. Geef aan dat wij je mogen benaderen als we meningen moeten verzamelen. Dit is belangrijk voor onze gesprekken met de gemeente Oosterhout.

Abonneer op nieuwsbrief
Mee beslissen over de toekomst van Dorst? Meehelpen om van Dorst het mooiste dorp uit de omgeving te maken?

Mogen wij jou vragen stellen als er zaken zijn waarover wij de mening van de dorpsbewoners willen weten? *

* betekent: verplicht veld


Hier een overzicht van de nieuws- en bewonersbrieven:

Juni 2021

Nieuwsbrief Platform Dorst juni 2021

De Marcoenschool barst uit zijn voegen.  Hiervoor zal een nieuw gebouw moeten komen, maar is dit dan alleen een schoolgebouw of is het misschien slimmer om hier een multifunctioneel gebouw van te maken? Wie wil er dan gebruik van maken? Wat moet er dan allemaal in?

Met deze nieuwsbrief wordt dit idee geïntroduceerd en wordt iedereen uitgenodigd zijn idee(ën) hierover in te brengen.

April 2021

Nieuwsbrief Platform Dorst 19 april 2021

Door de gemeente is een bewonersbrief verspreid over de mogelijke tracé’s van het snelfietspad Breda-Tilburg. Het Platform is van mening is dat dit niet beperkt moet worden tot de bewoners langs de nu voorgestelde tracé’s. Dit onderwerp is voor veel meer inwoners van Dorst relevant. Om die reden is dit middels een nieuwsbrief in heel het dorp verspreid.

Nieuwsbrief Platform Dorst 27 april 2021

In een samenwerking tussen Platform Dorst, jongerenwerker Jamie Kankam en gemeente Oosterhout (JONG) is er een enquête gemaakt voor jongeren (12-23 jaar) uit Dorst. JONG en Platform Dorst willen graag dat de jeugd zich thuis voelt in Dorst. De jeugd kan hierbij zelf helpen! Daarom wordt hier een nieuwsbrief aan gewijd.

Maart 2021

Nieuwsbrief Platform Dorst 3 maart 2021

In deze nieuwsbrief opnieuw aandacht voor de omgevingsvisie en de impact daarvan voor Dorst. De informatie vanuit de gemeente is door het Platform beter toegankelijk gemaakt met het doel een beter gedragen toekomstvisie te ontwikkelen.

Nieuwsbrief Platform Dorst 11 maart 2021

Met enige trots kan het Platform melden dat Platform Dorst en de gemeente Oosterhout een intentieovereenkomst hebben ondertekend om samen te werken aan de leefbaarheid, de ruimtelijke en de sociale ontwikkeling van ons mooie kerkdorp Dorst en de buurtschappen Seters en Steenoven.

Februari 2021

Nieuwsbrief Platform Dorst februari 2021

Een ingelaste nieuwsbrief om iedereen te informeren dat het werk aan de spoorwegovergang dat weekend niet door kan gaan vanwege de winterse weersomstandigheden.

Januari 2021

Nieuwsbrief Platform Dorst januari 2021

In deze nieuwsbrief wordt de omgevingsvisie aangekondigd, met de mogelijkheid om hier een reactie op te geven. Verder aandacht voor de Visie voor Dorst 2030, met het idee her het mooiste dorp uit de omgeving van te maken.

Oktober 2020

Nieuwsbrief Platform Dorst oktober 2020: Flyer oktober 2020

Bewonersbrief van de gemeente Oosterhout over het vernieuwde schoolplein bij de Marcoen. De bedoeling is dat dit na schooltijd voor alle kinderen wordt opengesteld. Hier staat de brief: spelen_dennelaan_dorst.SK-1

Juli 2020

In deze periode zijn verschillende brieven verspreid over de reconstructie van de Blauwsparstraat en her verkeerscirculatieplan. Deze zijn terug te vinden op de pagina van de werkgroep Verkeer.

April 2020

In deze bewonersbrief  meldt de gemeente dat  de gemeenteraad op 6 mei geïnformeerd gaat worden over Dorst-Oost. Het betreft hier dan het (eerste?) schetsontwerp. De presentatie aan de raad is door iedereen te volgen. Na de presentatie breekt een periode aan waarin commentaar op de plannen gegeven kan worden. Het is nog niet duidelijk hoe dit vorm gegeven moet worden, maar wij zullen iedereen daar tijdig over informeren. Houd in ieder geval de pagina van de werkgroep Dorst-Oost in de gaten.

Hier staat de brief: Bewonersbrief Raadsinformatieavond Dorst Oost

December 2019

Rijkswaterstaat organiseert informatieavonden voor alle bewoners in de omgeving van de A58. Het gaat om een verkenning van de mogelijkheden bij het aanpakken van de filedruk op deze weg: Uitnodiging informatieavond A58

Oktober 2019

Veel inwoners willen graag meer informatie hebben over de ontwikkeling rond Dorst-Oost. Met deze bewonersbrief geeft de gemeente een overzicht van de huidige stand van zaken: Dorst Oost

Augustus 2019

Overlast voor de omgeving door de verbouwing bij Neerlandia: bewonersbrief Neerlandia Dorst