Onderstaand bericht hebben wij  ontvangen van de gemeente Oosterhout:

Op 26 januari jl. is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de uitbreiding van de basisschool Marcoen.

De uitbreidingsplannen zijn op 12 december 2022 en 18 januari jl. tijdens de omgevingsdialoog in buurthuis De Klip gepresenteerd.

Het betreft een aanvraag voor een tijdelijke vergunning voor de realisatie van drie klaslokalen.

De lokalen worden geplaatst naast en op de in 2021 gerealiseerde uitbreiding.

Zodra de vergunning is verleend wordt deze gepubliceerd op het www.officielebekendmakingen.nl

Op deze website zullen we dan eveneens een melding doen van de publicatie.